hren

Novinari medija koji redovne prate razvoj vinogradarstva i vinarstva u Kaštelima, danas su imali priliku prvi službeno nazdraviti crljenku kaštelanskom, čime je započela jedna tradicija zdravice ovom vinu, a u povodu Dana kaštelanskog crljenka.

Zdravica je održana u vinogradu Ivice Radunića u Kaštel Novom, u kojem se nalazi trs loze uz koji je dokazano da je američki zinfandel potomak crljenka kaštelanskog.
A upravo to otkriće, odnosno znanstvena potvrda te činjenice, koja se objavila na današnji datum prije 19 godina , bila je razlog utemeljenja Dana crljenka kaštelanskog, koji će se, prema planovima Grada Kaštela, klastera Zora, javne ustanove Rera, Turističke zajednice Kaštela i drugih sudionika, održavati svake godine 7. rujna.

Za ovu prvu godinu, a s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, Dan crljenka kaštelanskog obilježen je u krugu organizatora, vinara i novinara, kušanjem vina u nedjelju u kaštelanskoj marini, kao i zdravicom u Radunićevom vinogradu te webinarom na kojem su on line sudjelovali hrvatski stručnjaci, a njihova izlaganja šira publika imat će priliku vidjeti naknadno na video snimcima.

Osim Dana crljenka kaštelanskog, organizatori za sljedeću godinu pripremaju i Godinu crljenka, koja će obilovati različitim događanjima.
Kako je ovog dana predstavio novinarima Srećko Radnić, među događanjima i aktivnostima bit će i Priča o junaku, projekt Spomen ploča za vinare u Ulici kaštelanskog crljenka, zaštita ili oznaka porijekla za vino ili vinogorje, godišnji simpozij na temu crljenka kaštelanskog, Muzej crljenka, oznaka Zinfriendly, svjetska Fešta od crljenka, sajam Crljenak i rođaci, Dan otvorenih konoba, kao i ustanovljeni Dan crljenka kaštelanskog, čime će se najpoznatijem kaštelanskom vinu dati na dodatnom značaju.

 

Foto: Ivana Topić (PGK)


KOMENTARI: