hren

Društvo za očuvanje kulturne i prirodne baštine Bijaći i Udruga kaštelanski crljenak organiziraju 18. natjecanje kaštelanskih vinara. Pozivaju se svi zainteresirani vinari s područja Kaštela da donesu svoja vina na uzorkovanje i ocjenjivanje.

Pravo na sudjelovanje imaju svi kaštelanski vinari koji imaju OPG-ove, a u posebnoj kategoriji kaštelanski Crljenak  pravo imaju oni vinari koji imaju dozvolu za stavljanje vina u promet.

Potrebno je za svaki uzorak vina donijeti dvije boce od 0,75 l ili jedne litre, a može se prijaviti samo jedan uzorak u svakoj kategoriji.

Kategorije u otvorenim vinima su: bijelo vino, opol i crno vino berbe 2020. te odležana crna vina. U kategoriji kaštelanskih Crljenaka su ona vina koja imaju markicu. Za svako vino obavit će laboratorijska analiza, a vina će ocijeniti stručna komisija.

Uzorci se mogu donijeti u prostore PZ Kaštelacoop u Kaštem Starom, u četvrtak i petak, 28. i 29. siječnja u vremenu od 17 do 19 sati, te u subotu, 30. siječnja, u vremenu od 9 do 12 sati.

Dodjela priznanja nagrađenim vinarima obavit će se u sklopu manifestacije Dana grada Kaštela, a u skladu sa postojećom epidemiološkom situacijom, o čemu će vinari biti naknadno obaviješteni.


KOMENTARI: