Croatian English French German Italian Spanish

serajlicHDSSD
Zamjenici:
IVANA BUBRIĆ
JOZO LATINČIĆ

 

Kandidat: MARIO SERAJLIĆ; KAŠTEL NOVI, ULICA GAJE RADUNIĆA 17; rođ. 11.08.1977; OIB: 74268899195; M

Zamjenica kandidata: IVANA BUBRIĆ; KAŠTEL LUKŠIĆ, STUPI 9; rođ. 22.10.1985; OIB: 78150600091; Ž

Zamjenik kandidata: JOZO LATINČIĆ; KAŠTEL NOVI, PONIKVICE 5; rođ. 25.08.1966; OIB: 91995599420; M

Predlagatelj: HRVATSKI DEMOKRATSKI SLOBODARSKI SAVEZ DALMACIJE - HDSSD

Facebook: https://www.facebook.com/mario.serajlic.1


KOMENTARI:

Stari Komentari (8)

Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara