Gospodin Josip Berket nositelj Nezavisne liste Josip Berket, smatra da bi se reorganizacijom gradske komunalne tvrtke Zeleno i Modro, koja je i osnovana za vrijeme njegovog mandata vođenja grada Kaštela,  riješili mnogi komunalni problemi Kaštela i usporedo s time grad Kaštela dobio i stvarni status velikog grada.  Postoji plan kako bi realizacijom tog projekta  stanovnici Kaštela dobili višestruko bolji standard življenja. Sa Josipom Berketom smo razgovarali o programu i ciljevima reorganizacije tvrtke Zeleno i Modro u gradski holding.

Zašto smatrate ključnim da grad Kaštela dobije status velikog grada?

Grad Kaštela su po broju stanovništva drugi grad po veličini u Splitsko-dalmatinskoj županiji, te kao takav zaslužuju status velikog grada. Osim na papiru, gdje imamo status grada, grad Kaštela mora dobiti veće ovlasti. Mora i u stvarnosti  dobiti funkcije velikog grada. Ako grad Kaštela nije osnivač osnovnih škola na svom području, onda on nije veliki grad. Upravni odjel za društvene djelatnosti grada Kaštela mora ostvariti projekt, a to je da grad Kaštela od Županije Splitsko-dalmatinske preuzme osnivačka prava organizacije osnovnog školstva. Nažalost, taj projekt je bio onemogućen u našem mandatu. Imali smo i tematsku sjednicu Gradskog vijeća na tu temu i bilo je čudno da mi molimo Županiju da grad Kaštela postane osnivač i smanjimo im taj trošak iz proračuna , prvenstveno zbog kadroviranja preko školskih Odbora. To se pokazalo nužnim, a članovi školskih Odbora koji dolaze iz kvote osnivača moraju odgovarati sastavu Gradskog vijeća.

Hoće li u tom slučaju  školstvo biti uskraćeno za novac iz županijskog proračuna?

Trenutno se iz proračuna županije po djetetu u osnovnim školama  u Kaštelima izdvaja oko 100 kuna mjesečno. Ostatak novca koji se dobije samo je prijenos novca iz Ministarstva znanosti i obrazovanja. Usporedbe radi, grad Kaštela za svako dijete u vrtićima izdvaja vise od 1.200 kuna.

Znači, za dobivanje  status velikog grada je  najvažnije upravljanje  školstvom?

Školstvo je najvažnije za buduće generacije, ali za praktično funkcioniranje grada na podizanju standarda građana i efikasno ostvarenje statusa velikog grada  je jaki, dobro organizirani i stručno vođen gradski holding Zeleno i Modro koji može brže ostvariti planirane projekte nego da to ide preko upravnih odjela ili Vlastitog pogona.

U vašem mandatu gradonačelnika Grada Kaštela je osnovana tvrtka Zeleno i Modro: Kako vidite razvoj te komunalne tvrtke prema holdingu?

U našem  mandatu osnovali smo Zeleno i Modro, s planom prerastanja u gradski holding. Tražili smo raskid Ugovora grada Kaštela i grada Splita kojim je grad Kaštela dao na upravljanje skupljanje i deponiranje komunalnog otpada gradu Splitu. Isključiva  namjera nam je bila, da se sa odvajanjem komunalnog  otpada kod kuće, a posebno bio razgradivo otpada od ostalog otpada, smanje količine, jer kad se odvoji bio otpad kod kuće , plastika staklo papir i sl. je unaprijed prenamijenjeno za recikliranje. Odbili su nas tada, ali mi je drago da je ZiM profunkcionirao  na tim temeljima. Dodavanjem djelatnosti bi omogućio ZiM-u potpunu financijsku samo održivost, a mogao bi postati  investitor drugih projekata u gradu Kaštelima, kao sponzor kulturnih , sportskih  događanja i udruga.  Zeleno i Modro  sada već obavlja djelatnosti održavanja i naplaćivanja parkinga te poslove sakupljanja i odvajanja otpada, što mi je izrazito drago, ali je sada potreban iskorak kojim  Zeleno i Modro  sa pravim stručnim vođenjem postaje okosnica razvoja koje dolikuju holdingu velikih  gradova.

Zašto se kočio taj projekt i kako ga podignuti na višu razinu?

Osnovali smo tvrtku Zeleno i Modro  s osnovnim ciljem organizacijom i  zbrinjavanjem komunalnog otpada. Imali smo problem i bili smo zaustavljeni jer se tome protivila splitska Čistoća. To je bila politička odluka jer ono što se nije dalo nama kasnije se odobrilo kad se HDZ vratio na vlast. Prepoznali su ipak  da je ta tvrtka ključna  te se počelo s radom. Mi to iz naše Nezavisne liste pozdravljamo, ali to nije dovoljno i zato inzistiram na razvoju tvrtke Zeleno i Modro. Trenutno se kao hitni razvojni projekt za ZiM  nameće organizacija i realizacija izgradnje jedne kvalitetne regionalne kompostane. Time bi Zeleno i Modro upravljao Regionalnim centrom za gospodarenjem biorazgradivim otpadom.

Možete li malo pojasniti taj projekt?

Bilo kakvo kvalitetno gospodarenje otpadom je nezamislivo bez centra za zbrinjavanje  bio – razgradivog otpada nakon što se razvrsta u domaćinstvima. U našem mandatu upravljanja gradom Kaštelima mi samo tu lokaciju, u blizini Zračne luke, prostorno- planski definirali, a u međuvremenu je grad Kaštela kupio kompleks zemljišta Kaštelanskih staklenika u stečaju tako da je to sada idealan prostor. Sljedeći iskorak je organizacija Regionalnog Centra za gospodarenjem bio razgradivog otpada na tom prostoru, Ugovorom sa Županijom i ostalim gradovima i općinama u Županiji.

Što bi izgradnja Regionalnog Centra za gospodarenjem bio razgradivog otpada donijela stanovnicima Kaštela?

Izgradnja Regionalne kompostane donijela bi Kaštelima višestruku financijsku i ekološku korist. U tim okolnostima punog funkcioniranja Centra, rješava se problem Lećevice, barem u ovakvom obimu. Regionalni centar za zbrinjavanje otpadom ili popularno centar u Lećevici, ne bi bio nikakav problem, ako se prethodno  kroz kompostanu zbrine bio otpad. Zeleno i modro može od prihoda kompostane riješiti većinu sredstava neophodnih za funkcioniranje, a prihod od parkinga bi išao u podizanje standarda građana Kaštela. Što se tiče administrativnih radnji, sada je nužno da Županija Splitsko- dalmatinska u svoj plan stavi kompostanu i to da je ucrta  kao kompostanu za bio otpad od regionalne važnosti. Treba naći rješenje. Kada riješite bio otpad onda Lećevica nije više problem za nikoga, nego postaje rješenje. Ostaju u većoj mjeri plastika, papir, staklo i slično što pojednostavljeno znači da „Lećevica“ nije ni potrebna.

Predlagali ste da se na sličan način riješi i problem zbrinjavanja građevinskog  otpada .O čemu se radi?

Osim regionalne kompostane, regionalni Centar za odlaganje građevinskog otpada u Cemexovoj  kavi pod upravom Zeleno i Modro, još je jedna isplativa djelatnost na dobrobit svih građana Kaštela. Kroz to bi se riješio i problem  zbrinjavanja otpada sa  divljih odlagališta na  padinama  Kozjaka, te recikliranje građevinskog otpada i veoma bitno zapošljavanje građana grada Kaštela.

Prema vašim zamislima Zeleno i Modro bi preuzelo i usluge prometa. Možete li to malo pojasniti?

Zeleno i Modro mora preuzeti odgovornost za funkcioniranje prometa u Kaštelima. Prvenstveno se tu misli na autobusni promet, ali ne treba zanemariti međugradski pomorski promet prema Splitu, Trogiru i otocima. Iznos koji je Grad Kaštela plaćao kao subvenciju Prometu Split da subvencionira  Zeleno Modro svi bi stariji građani, učenici i studenti iz Kaštela mogli imati besplatnu kartu. Linija broj 37 je oduvijek Prometu bila najisplativija linija.

Na koji način se to može provesti?

Prvi je preuzimanje svih međugradskih linija od Prometa Split. Drugi je otvaranje novih gradskih linija između svih Kaštela. A treći je osnaživanje voznog parka korištenjem sredstava EU fondova namijenjenih  za ekološki prihvatljiva prometna sredstva.

Planirate Kaštela povezati sa Splitom i brodskom linijom. Na koji način?

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture  je u nekoliko navrata nudilo suradnju i sufinanciranje brze međugradske brodske linije. Imamo sada Luku za javni promet županijskog značaja u Kaštel Starom koja se radi, a rješenje je brzi katamaran koji bi za 10 minuta dovezao putnike do Splita. Prethodno se sa gradom Splitom treba osigurati autobusna postaja u Spinutu, koja bi služila  za učinkoviti međugradski pomorski prijevoz građanima Kaštela, te  građanima Splita za pomorski prijevoz u Zračnu luku.

Da bi Zeleno i Modro preraslo u holding trebalo  bi dobiti  još neke funkcije. Koje?

Veliki bi iskorak bi bio i da ZiM preuzme funkciju i gradskog Vodovoda i kanalizacije. Za to je potrebno dodatno stručno i kadrovsko ekipiranje. Treba preuzeti cjelokupnu djelatnost Vlastitog pogona grada.

Sigurno da bi te promjene pridonijele većoj učinkovitosti u ostvarivanju projekata koje odobrava i nadzire Gradsko vijeće. ZiM bi postao jedan od najvećih poslodavaca u gradu koji bi i poslovao prema Zakonu o radu, stručno vođen i nadziran.

Jedina opasnost za ostvarenje njegove pune funkcionalnosti bi bila, da se zapošljavanje shvati kao još jedna niša za uhljebljivanje podobnih, a ne sposobnih.


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)