hren

Komentirajte ovu gradsku listu na FORUMU...4.  HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP)
Nositelj liste: STJEPAN MAGLICA, Hrvat, Obala k. Tomislava 1, K. Kambelovac, 12707933-Kaštela


1. STJEPAN MAGLICA
, Hrvat, Obala k. Tomislava 1, K. Kambelovac, 12707933 - Kaštela
2. ZLATKO ROŽIĆ, Hrvat, Ribola 3, K. Kambelovac, 101189195 - Kaštela
3. ZORAN VUKIĆ, Hrvat, Cesta dr F. Tuđmana bb, K. Kambelovac, 14615854 - Kaštela
4. DINKO ĆUBIĆ, Hrvat, Karlovo 56, K. Kambelovac, 101822709 - Kaštela
5. KARMELO MILANOVIĆ, Hrvat, Sibovica bb, K. Lukšić, 13375828 - Kaštela
6. ANTE KAPETANOVIČ, Hrvat, Hrvatskih knezova 9, K. Gomilica, 15313784 - Kaštela
7. ŠIME TOMAŠ, Hrvat, Cesta K. Lukšić 87, K. Lukšić, 12899229 - Kaštela
8. PAVO MAGLICA, Hrvat, Put poljoprivrednika 1, K. Štafilić, 15483143 - Kaštela
9. IGOR MATAS, Hrvat, Rušinac 28, K. Lukšić, 101538600 - Kaštela
10. ANA LUČIĆ, Hrvatica, Ivana Pavla II b, K. Stari 101003023 - Kaštela
11. DRAŠKO ŠARIĆ, Hrvat, Magistrala bb, K. Lukšić, 14560499 - Kaštela
12. STIPE SLAVIĆ, Hrvat, Starčevićeva 72, K. Sućurac, 101025916 - Kaštela
13. MARIJO SMOLJO, Hrvat, Put groblja bb, K. Novi, 14767842 - Kaštela
14. IVAN MELVAN, Hrvat, Radun 24, K. Stari, 101285002-Kaštela
15. MARINKO LOVRIĆ, Hrvat, Komjate 10, K. Lukšić, 101598187 - Kaštela
16. JOSIP GRBEŠA, Hrvat, Tolanac 12, K. Stari, 100302615 - Kaštela
17. ŽELJKO STRIZE, Hrvat, Polinovac 7, K. Novi, 101534107 - Kaštela
18. DENIS PITEŠA, Hrvat, Tome Nigera 12, K. Kambelovac, 101677304 - Kaštela
19. BRANKO KONSA, Hrvat, Cesta K. Kambelovac bb, K. Kabelovac, 101822454 - Kaštela
20. ANTO NOVOKMET, Hrvat, Obala k. Tomislava bb, K. Kambelovac, 15749956 - Kaštela
21. ANÐELKO LEMO, Hrvat, Put blata 13, K. Novi, 15057240 - Kaštela
22. ROBERT RADIŠIĆ, Hrvat, Rudine bb, K. Novi, 101340511 -Kaštela
23. PETAR VRDOLJAK, Hrvat, Put Resnika bb, K. Štafilić, 100020889 - Kaštela
24. TINA PELIVAN, Hrvatica, Obala k. Tomislava 24, K. Kambelovac, 101117502 - Kaštela
25. DARIO MIKULIĆ, Hrvat, Šantina poljana bb, K. štafilić, 15655215 - Kaštela

Komentirajte ovu gradsku listu na FORUMU...HSP na FORUMU...ZAŠTO GLASATI ZA HSP?


- Jer je HSP treća stranka po snazi u Kaštelima.
- Jer se nikad nismo ogriješili o hrvatski narod.
- Jer smo dokazali svoju dosljednost i vjerodostojnost svih ovih godina.
- Jer djelujemo slušajući glas naroda.

Kao i do sada naša će djela govoriti za nas, a naš jedini sud biti ćete Vi građani Kaštela.
Uvijek uz tebe HSP Kaštela


Osnovne smjernice programa HSP-a Kaštela

Uvest ćemo red i i odgovornost u gradsku upravu.

Poticati ćemo poduzetničke i obrtničke projekte za zapošljavanje rađana Kaštela.

Izgradit ćemo ili obnoviti nove sadržaje:
  - dječja igrališta,
  - kino dvoranu,
  - škole,
  - sportske sadržaje

Prostorom ćemo urediti grad:
  - pravednije zoniranje grada Kaštela;
  - rješavanje pristupnih cesta;
  - rješavanje sekundarne mreže;
  - rješavanje bujica;
  - legalizacija sagrađenih objekata;
  - rasterećenje kaštelanske ceste.

Voditelj stručnog tima: Zlatko RoŽiĆ, dipl. ing. grad.

ZATO DOBRI LJUDI KAŠTELA PODUZMIMO NEŠTO ZAJEDNO!
KOMENTARI: