Komentirajte ovu gradsku listu na FORUMU...1. HRVATSKA DEMOKRATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA (HDRS)
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA (HČSP)
HRVATSKI DEMOKRŠĆANI (HD)
HRVATSKI ISTINSKI PREPOROD (HIP)
HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA (HKDU)
Nositelj liste: Davor Blinja, dr. vet. med., Hrvat, Put blata 14 a, K. Stari, 14816141 - Kaštela

1. DAVOR BLINJA dr. vet. med., Hrvat, Put blata 14 a, K. Stari, 14816141 - Kaštela
2. ŽELJKO JAKELJIĆ, Hrvat, Javorska 7, K Stari, 100281712 - Kaštela
3. VINKO PAVELIN, Hrvat, Braska peca 7, K. Sućurac, 101691901 - Kaštela
4. MILOJKA VICETIN, Hrvatica, Cesta dr. F. Tuđmana 294, K. Sućurac, 101277924 - Kaštela
5. JURE ŠEGO ing. oec, Vukovarskih heroja 40, K. Sućurac, 100910166 - Kaštela
6. DARKO OPAČAK dipl. prav., Hrvat, Nehajski put bb, K. Štafilić, 1007314489 - Kaštela
7. TIHOMIR BATINIĆ, Hrvat, Kneza Domagoja bb, K. Gomilica, 100377291 -Kaštela
8. MARIJA TEŠIJA dipl. oec, Hrvatica, Put blata bb, K. Novi, 14767843 - Kaštela
9. MARIO RADUNIĆ, Hrvat, Narodnog preporoda 46, K.Novi. 100583565 - Kaštela
10. LEONARDO GELO, Hrvat, Magistrala 70, K. Lukšić, 100345797 - Kaštela
11. ANTONIO BOŽIN dipl. ing., Hrvat, Tome jerčića 23, K. Sućurac 100883862, Kaštela
12. KAIĆA ROKOV, Hrvat, Put groblja 9B, K. sućurac, 15655067 - Kaštela
13. MILE IVANĆIĆ, Hrvat, Javorska bb, K. Stari, 15313863-Kaštela
14. JELENKA MAMIĆ, Hrvatica, Bojišće 2, K. Stari 15210157-Kaštel
15. VELJKO ŠUĆUR, Hrvat, Dr. J. Omašića 47, K. Lukšić, 100335419 - Kaštela
16. BORIS BOŽIN, Hrvat, Magistrala Vrila 1, K. Sućurac, 14026527 - Kaštel
17. NEDJELJKO GUDELJI, Hrvat. Soulavy 15, K. Lukšić, 100570692 - Kaštela
18. NADA BRALIĆ, Hrvatica, Cesta dr. F Tuđmana bb, K. Štafilić 100752400 - Kaštela
19. IVO ŠARIĆ dipl. oec, Hrvat, A. Beretina 40 A, K. Novi, 15248274 - Kaštela
20. TOMISLAV DUMANČIĆ, Hrvat, Put blata bb, K. Novi, 15313700 - Kaštela
21. ANTE IVKOVIĆ, Hrvat, Ričivica 1, K. Novi, 14580529 - Kaštela
22. ADELHAIDA RADOVIĆ, Hrvatica, Vukovarskih heroja 30, K. Sućurac, 100107529-Kaštela
23. MARINKO RINČIĆ, Hrvat, Zagorski put bb, K. Stari, 101652402 - Kaštela
24. DOMAGOJ VELJAČA, Hrvat, Cesta dr. F. Tuđana 80, K. Novi, 101487967 - Kaštela
25. VINKO ČURKOV, Hrvat, Put blata 14, K. Novi 100747375 – Kaštela

Komentirajte ovu gradsku listu na FORUMU...HDRS, HČSP, HD, HIP, HKDU na FORUMU...


KOMENTARI:

Stari Komentari (1)

  • (Gost)

    Zašto pored svačijeg imana piše nacionalnost kada po zakonu se to više ne smije isticati? U dokumentima pored imena više ne stoji nacionalnost, nego samo državljanstvo

    oko 10 godina prije
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara

Vezane vijesti