IZBORI - 5.PROSINCA 2010.
Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 19.  sjednici održanoj 27.listopada  2010.godine  donijelo odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Grada Kaštela.
REZULTATI...

Opširnije...

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
Nositeljica liste: BOŽENA CAREV, dr.med.

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU
Nositelj liste: MARIJO BUDIĆ, ing. stroj.

3. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: MARIO BANOVAC, dipl. ing. elektroteh.

Opširnije...

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
HRVATSKA SELJAĈKA STRANKA -HSS
Nositeljica liste: MARICA TADIN, prof

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU
Nositelj liste: TONI TARAŠIĆ

3. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: MARKO ĆURAK, dipl.ing.prom.

4. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositeljica liste: LJILJANA GARBATI 

Opširnije...

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
HRVATSKA SELJAĈKA STRANKA -HSS
Nositeljica liste: MARIJANA KLAIĆ, dipl. iur

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: RINO GARMAZ

3. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU
Nositelj liste: IVAN ALABANDA

4. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: ZVONIMIR RABADAN, dipl. iur

Opširnije...

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
HRVATSKA SELJAĈKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: DORIS ĈIĈEK

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: IVAN TOŠIĆ

3. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU
Nositeljica liste: MERI BENUTIĆ, dipl. biblio.

4. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: MARIO JURIĆ

5. STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
Nositelj liste: BLAŽ BRALIĆ

Opširnije...

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
Nositelj liste: JOŠKO BOTIĆ

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU
Nositeljica liste: MARINA KUZMANIĆ

3. HRVATSKO PRAVAŠKO BRATSTVO -HPBratstvo
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARĈEVIĆ -HSP AS
Nositelj liste: MATE ĆURIĆ

4. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: MARIO BAŠIĆ, dipl. ing. zrač. prom.

Opširnije...

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
HRVATSKA SELJAĈKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: NENAD PERA

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU
Nositelj liste: IVAN MALJKOVIĆ, ing. elektroteh.

3. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: NIKO VUJINA, dipl. ing. zrač. prom. 

Opširnije...

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
Nositelj liste: TOMISLAV LOVRIĆ,mag.ing.građ.

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU
Nositelj liste: MIRKO SUŠAC

3. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: GORAN SAMARDŽIĆ, prof.

4. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: MARIO SERAJLIĆ, mag. iur

Opširnije...

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
HRVATSKA SELJAĈKA STRANKA -HSS
Nositelj liste: PETAR MUSTAPIĆ

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU
Nositeljica liste: MARINA BUZOV

3. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: JURICA BOTIĆ, prof.

Opširnije...

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
Nositelj liste: ZORAN BONACIN, dipl.ing.

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU
Nositelj liste: IVAN DŽELALIJA

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARĈEVIĆ -HSP AS
HRVATSKO PRAVAŠKO BRATSTVO - HPBratstvo
Nositelj liste: ŽELJAN JURLIN

4. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: IVAN KOVAĈ

Opširnije...

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST KAŠTELANSKOG SDP-A
Novi izbori za članove vijeća mjesnih odbora u Kaštelima održat će se 23. rujna ove godine, no na njima neće sudjelovati kaštelanski SDP i njihovi kandidati, objavilo je vodstvo Gradske organizacije SDP-a Kaštela.

Opširnije...