REAKCIJA ZBOG MOGUĆEG NAFTNOG TERMINALA
Zeleni Dalmacije, u obraćanju medijima i javnosti, izrazili su svoje neslaganje s izmjenama GUP-a Kaštela, koje se odnose na područje vojnog skladišta goriva na Brižinama, navodeći kako su se sva događanja oko usvajanja izmjena odvijala na brzinu i bez promišljanja o mogućim posljedicama.

- Vijećnicima je  3. veljače 2012. godine dostavljen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama GUP-a  Kaštela u kojem je članak 29.  iz teksta GUP-a za ponovnu javnu raspravu dopunjen: iza riječi „skladište goriva“ dodaju se riječi „i vojna luka“, a dodaje se i stavak u kojem stoji: „U zoni posebne namjene – vojno skladište goriva „Brižine“ moguć je smještaj i drugih sadržaja i građevina od posebne važnosti za državu, u smislu sigurnosti opskrbe derivatima nafte i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Detaljni uvjeti smještaja odredit će se sukladno posebnim propisima.“

To znači da ova dopuna nije bila na javnoj raspravi. A trebalo ju je izglasati na brzinu prije nego prođe zakonski rok, jer bi inače trebalo GUP ponovno dati na javnu raspravu. Tako se uz promjene koje će omogućiti nova radna mjesta provukla i promjena o prenamjeni posebne zone na Brižinama u naftni terminal državne agencije HANDE protiv čega smo se davno već svi izjasnili,  i vijećnici i udruge i stanovnici Kaštela.

Iako je većina vijećnika bila protiv ovog amandmana, digli su ruke za promjene GUP-a zajedno s promjenama na Brižinama, kako ne bi bili optuženi da su protiv razvoja grada.– stoji u pismu Zelenih, koji također navode kako je upitna i preambula uvrštena u odluku o izmjenama GUP-a, iz koje se iščitava da se vijećnici ne slažu, ali su dozvolili ove izmjene.

- Zeleni su šokirani načinom na koji je provedena cijela procedura. Posebno smo protiv bilo kakvih amandmana koji se događaju nakon javne rasprave. Nezamislivo nam je lociranje naftnog terminala u Kaštelanski zaljev bez da je to sadržano u prostornom planu Županije i bez Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš – kaže se dalje u njihovom obraćanju, u kojem posebno naglašavaju da odluka Gradskog vijeća Kaštela prema kojoj se vijećnici protive naftnom terminalu, ali na kraju izglasavaju njegov dolazak na Brižine, znači kapitulaciju kaštelanske vlasti, a da nije ni počela raditi u području zaštite okoliša.  Iznuđivanje pristanka vijećnika, a deklariranje neprihvaćanja, dobija konture licemjerne politike, tvrde Zeleni.

- Lokalna samouprava nije pokazala spremnost i dosljednost da se odupre novom zagađivaču, posebno gradonačelnik kojeg ćemo smatrati odgovornim za onečišćenje u Kaštelanskom zaljevu u slučaju akcidenta. Gospodine Berket, zašto niste zatražili od MORH-a da Brižine preda u vlasništvo grada Kaštela?  Gradonačelniče, jeste li Vi svjesni da ste sada odgovorni za moguća  onečišćenja koja donosi ovaj projekt? – stoji u priopćenju koje je potpisala Dalma Luketin.


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij