hren
 

POZIV IZ TURISTIČKE ZAJEDNICE
Turistička zajednica grada Kaštela objavila je javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpora iz programa „Potpore za turističke manifestacije“ u 2016. godini, putem kojeg zainteresirani organizatori različitih manifestacija od lokalnog do međunarodnog značaja, s motivom dolaska turista u destinaciju, mogu dobiti bespovratna novčana sredstva.

Javnom pozivu mogu se odazvati organizatori kulturnih, urbanih, sportskih i eno-gastronomskih manifestacija, koje doprinose razvoju turizma, te kulturne i povijesne baštine, podizanju kvalitete i količine turističke ponude, razvoju kongresnog, kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma, razvoju sadržaja koji omogućavaju poboljšanje kvalitete i produženje turističke sezone, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone te stvaranju prepoznatljivog imidža turizma grada Kaštela.
Prednost kod dodjele potpora imaju manifestacije, koje se održavaju u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja.

Bespovratna sredstva koja se dodjele mogu se koristiti isključivo za manifestacije koje se održavaju u 2016. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju pojedinih manifestacija.
Prema javnom pozivu Turistička zajednica organizatorima može odobriti do 50 posto prihvatljivih i opravdanih troškova određene manifestacije.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati trgovačka društva, obrti, kulturne i druge javne ustanove te druge građana.
U pozivu je naglašeno da se za potpore se ne mogu kandidirati organizatori koji su dužnici plaćanja boravišne pristojbe ili turističke članarine, te organizatori, koji nisu uspjeli ishoditi potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi .

Za kandidiranje  za dodjelu potpore organizatori moraju dostaviti

- obrazac zahtjeva „PM-2016“ koji je sastavni dio Javnog poziva, koji se može preuzeti OVDJE
- dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije (preslika izvoda iz trgovačkog, obrtnog ili registra udruga ili drugog odgovarajućeg registra)
- potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi (ovaj dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave ovog natječaja),
- potvrdu Upravnog odjela za financije Grada Kaštela da ne postoji dospjelo dugovanje prema Gradu Kaštelima  po bilo kojoj osnovi,
- program i troškovnik manifestacije.

O zahtjevima pristiglim na Javni poziv raspravljat će Povjerenstvo za provedbu potpore turističkim manifestacijama, a organizatori kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom  trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore manifestacijama – ne otvaraj“ na adresu Turistička zajednica grada Kaštela, Lukšićko brce 5, 21215 Kaštel Lukšić.

Rok za podnošenje prijava je 31. siječnja 2016. godine.


KOMENTARI:

Stari Komentari (4)

 • (Gost_6611)

  Tragedija je stanje turizma u Kastelima... Tragedija

  oko 4 godina prije
 • (Gost_7731)

  Sad ce natječaj bit paravan za kič...

  oko 4 godina prije
 • (Gost_5338)

  prvenstvo u linčarenju.

  :p:p

  oko 4 godina prije
 • gost (Gost_3234)

  Obrtnici i privatnici ih plaćaju a oni dijele nova će .

  oko 4 godina prije
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara