IZ SAVJETODAVNE SLUŽBE
Iz Savjetodavne službe poslana je obavijest maslinarima kako je na promatračkim lokalitetima zabilježen let maslinine muhe, slabog do srednjeg inteziteta te se u narednom periodu očekuje ostvarivanje zaraze na plodovima pogodnim za odlaganje jajašaca.

Iz tog razloga stručnjaci su maslinarima preporučili redoviti obilazak maslinika i pregled plodova  (100 plodova po lokalitetu). Ukoliko se utvrdi 5% napadnutih  plodova da nastave s primjenom zatrovanih mamaca.

- Može se koristiti Buminal uz dodatak insekticida na osnovi dimetoata . Pripremljenim škropivom prska se jedna nerodna ili slabo rodna grana ili se škropivo puni u pripremljene boce s otvorima te vješa na masline. Također se može koristiti Eco-trap ili Succes bait, pripravci registrirani za primjenu u ekološkoj proizvodnji.
Važno je naglasiti da primjena ove metode ima dobre učinke ako se uključi šire područje primjene, minimalno 100 maslina, ili se uključi više maslinara na određenom području.
Ukoliko se utvrdi 10-15 % napadnutih plodova primijeniti kurativnu metodu odnosno izvršiti tretiranje cijele krošnje.
Registrirani pripravci za maslininu muhu su na osnovi djelatnih tvari su dimetoat ( Chromogor, Rogor 40, Calinogor, Perfektion), deltametrin ( Decis 2,5 EC, Decis100 EC, Deca 25 EC) ifosmet ( Imidan 50 WG) – naveli su u svojim preporukama iz Savjetodavne službe.

Treba kazati da se pripravke koriste prema uputama proizvođača, a nakon tretiranja treba popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja te  potrošenu ambalažu propisno zbrinuti.
IZ Savjetodavne službe naglasili su kako im se registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG mogu obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket Zaštita bilja.
Posebno su podsjetili i na zakonsku obvezu pregleda uređaja za primjenu pesticida poput prskalica i atomizera.  

- Svi uređaji za primjenu pesticida do 26. studenog ove godine moraju biti barem jednom pregledani u ovlaštenim ispitnim stanicama.
Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon – stoji u obavijesti.


KOMENTARI:

Stari Komentari

  • Nema komentara
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara