USTROJENE ČETIRI URBANE AGLOMERACIJE U RH - RIJEKA, SPLIT, OSIJEK I ZAGREB
Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, gradovi Rijeka, Split, Osijek i Zagreb, zajedno s okolnim jedinicama lokalne samouprave, ustrojili su svoje urbane aglomeracije. Svrha njihova ustrojavanja je učinkovitije planiranje, usklađivanje i provedba politike regionalnoga razvoja, posebno njezine urbane dimenzije te učinkovitije povlačenje sredstava iz fondova EU namijenjenih urbanom razvoju.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Rijeka, Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Split, Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Osijek te Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Zagreb. Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 147/14), Odluke su donesene na temelju prijedloga gradova Rijeke, Splita, Osijeka i Zagreba, sjedišta aglomeracija, uz prethodno mišljenje svih jedinica lokalne samouprave uključenih u aglomeracije i mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Urbanu aglomeraciju Split čine gradovi Split, Kaštela, Omiš, Sinj, Solin i Trogir te općine Dicmo, Dugi Rat, Dugopolje, Klis, Lećevica, Muć i Podstrana.

Gradovi Rijeka, Split, Osijek i Zagreb, kao sjedišta aglomeracija, nositelji su izrade strategije razvoja svojih urbanih aglomeracija koja će biti osnova za daljnji rad aglomeracija, prvenstveno za identificiranje projekata koji ispunjavaju uvjete za financiranje iz ESI fondova i koji su u interesu svih jedinica lokalne samouprave u sastavu urbanih aglomeracija i njihova stanovništva.

Svrha ustrojavanja urbanih područja, koja sukladno Zakonu osim urbanih aglomeracija uključuju i veća i manja urbana područja, je učinkovitije planiranje, usklađivanje i provedba politike regionalnoga razvoja posebno njezine urbane dimenzije te učinkovitije povlačenje sredstva iz fondova EU namijenjenih urbanom razvoju.


KOMENTARI:

Stari Komentari (1)

  • tko čeka taj i dočeka (Gost_5273)

    konačno = više nego pohvalna inicijativa :) :) :)

    oko 1 godine prije
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara