Iz Programa ruralnog razvoja poljoprivrednicima su na raspolaganju bespovratna sredstva, Mjera 17., podmjera 17.1. “Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka”, za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka. Intetnzitet potpore je 65% uplaćene premije osiguranja, a najviše 75.000eur po korisniku.

Prihvatljivi troškovi su važeća premija osiguranja koja pokriva gubitke proizvodnje veće od 30%.

Korisnici potpore su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Zahtjev za potporu se podnosi u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, isključivo putem AGRONETA jednom godišnje, u razdoblju od 01. listopada do 30. studenog 2016.      

Potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu putem AGRONETA, potpisanu i ovjerenu od strane korisnika, potrebno je i fizički predati u Agenciji kako bi se zahtjev smatrao podnesenim.

Vodič za Podmjeru 17.1. Premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka.

Pravilnik o provedbi Mjere 17., Podmjera 17.1. Premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka.

Splitsko-dalmatinska županija raspisala je natječaj za sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije za 2016.

Prijaviti se mogu sve pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane policom osiguranja od šteta  u razdoblju od 01. siječnja do 31. listopada tekuće godine, imaju prebivalište odnosno sjedište kao i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko-dalmatinske županije i nemaju dugovanja prema Splitsko-dalmatinskoj županiji po osnovi  kreditiranja poljoprivrede.

Sufinanciranje premije osiguranja usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme  odobrit će se onom poljoprivrednom proizvođaču  koji ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kvalitete voća i povrća i bolesti životinja, a platilo je premiju osiguranja  za tekuću godinu  prema zaključenoj polici  osiguranja.

Sufinanciranje se odobrava u visini do 25 %-tnog iznosa od uplaćene premije osiguranja.

Maksimalan iznos  potpore po korisniku iznosi 30.000,00 kuna.

Zahtjev zajedno s propisanom dokumentacijom se podnosi na Županiju, najkasnije 02. studenog 2016.

Popis dokumentacije za ponošenje zahtjeva.

Za pomoć u pripremi zahtjeva obratite se djelatnicima Poduzetničkog centra Kaštela u ulici Kneza Višeslava 4 u Kaštel Starom, tel. 611-310.


KOMENTARI:

Stari Komentari

  • Nema komentara
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara