Splitsko-dalmatinska županija raspisala je natječaj za provedbu Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede i agroturizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2016.godinu.

Prijaviti se mogufizičke i pravne osobe vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta i gospodarskih objekata koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj, imaju poljoprivrednu proizvodnju i ulaganja na području Splitsko-dalmatinske županije a nisu korisnici Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja.

Uvjeti kreditiranja:

Iznos pojedinačnog kredita može biti minimalno 40.000,00 kuna osim za programe:

 • nabave uzgojno valjanih rasplodnjaka, gdje je minimalni iznos određen njihovom nabavnom cijenom;
 • uzgoja ili nabave ženske teladi za uzgoj s minimalnim iznosom kredita od 12.500,00 kuna;
 • nabave uzgojno valjanih jarica, šilježica i nazimica gdje je minimalni iznos kredita 20.000,00 kuna.

Maksimalni iznos kredita ne može biti veći od 1.500.000,00 kuna;

Udio sredstava kredita u predračunskoj vrijednosti korisnika kredita iznosi:

 • za uzgoj i nabavu uzgojno valjanih grla stoke do 100%;
 • za sve ostale namjene do 70% ;
 • za programe na strateškim područjima za ostale namjene 85%.

Rok otplate je od 9 mjeseci do 7 godina u koji nije uključeno razdoblje počeka(ovisno o vrsti ulaganja)

Poček 0 – 3 godine (ovisno o vrsti ulaganja)

Kamatna stopa:

 • 3% za strateška područja;
 • 5% za ostala područja.

Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede utvrđeno je da će se kreditirati  sljedeće namjene:

 1. Stočarska proizvodnja
  • uzgoj i nabava uzgojno valjanih grla stoke domaćeg podrijetla, te iznimno nabava ženskih grla i rasplodnjaka iz uvoza namijenjenih korištenju putem umjetnog osjemenjivanja ili prirodnog pripusta pod nadzorom Hrvatske poljoprivredne agencije;
  • proizvodnja mlijeka;
  • proizvodnja mesa;
  • proizvodnja jaja i meda.
 2. Voćarstvo i vinogradarstvo;
 3. Proizvodnja povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru;
 4. Sjemenarstvo i rasadnička proizvodnja;
 5. Akvakultura i gospodarski ribolov;
 6. Poljoprivredna oprema i mehanizacija;
 7. Čuvanje i prerada poljoprivrednih proizvoda i prerada ribe;
 8. Programi razvitka turizma na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja (02.12.2016.)

Više o natječaju i potrebnoj dokumentaciji za prijavu na stranicama Splitsko-dalmatinske županije.

Za pomoć u pripremi zahtjeva za kredit na raspolaganju Vam stoje djelatnici Poduzetničkog centraKaštela u ulici Kneza Višeslava 4 u Kaštel Starom, tel. 611-310.


KOMENTARI:

Stari Komentari

 • Nema komentara
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara