hren
 

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dva natječaja za bespovratne potpore ulaganjima u ribarska plovila-gospodarski ribolov na moru i na slatkim vodama.

U okviru Mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ predmet potpore su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta, a korisnik potpore može biti vlasnik ribarskog plovila ili ovlaštenik povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana. Potpora u okviru ove mjere se dodjeljuje po ribarskom plovilu i iznosi 50% od prihvatljivih troškova. Intenzitet potpore može se uvećati ukoliko se radi o ulaganjima vezanim za mali priobalni ribolov ili otoke Vis, Mljet, Lastovo ili Dugi otok, te ukoliko ulaganje provodi ribarska zadruga ili udruženje proizvođača.

U okviru Mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“ predmet potpore su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila, tj. ulaganja u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćivača ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila, ulaganja u ribolovne alate i ribolovnu opremu pod uvjetom da se njima ne dovodi u pitanje selektivnost tog ribolovnog alata, ulaganja u revizije i sustave energetske učinkovitosti te studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila. Korisnik potpore u okviru ove mjere je vlasnik ribarskog plovila, a potpora se dodjeljuje po plovilu. Intenzitet bespovratne potpore iznosi 50%, a može se uvećati ukoliko se radi o ulaganjima vezanim za mali priobalni ribolov ili otoke Vis, Mljet, Lastovo ili Dugi otok, te ukoliko ulaganje provodi ribarska zadruga ili udruženje proizvođača.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 15. prosinca 2016. godine.

Više o natječajima na stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprava za ribarstvo.

Za preliminarnu analizu prihvatljivosti Vašeg projekta za prijavu na natječaje obratite se u Poduzetnički centar Kaštela, Kneza Višeslava 4, Kaštel Stari.


KOMENTARI:

Stari Komentari

  • Nema komentara
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij