TRIBINA ZA GRAĐANSTVO
Da je gospodarenje otpadom tema koja zanima brojne građane Kaštela, vidjelo se i ovog petka u dvorcu Vitturi, gdje je održana tribina o toj temi, a u organizaciji Saveza za Kaštela i Kriznog Eko kaštelanskog stožera – KEKS-a.

O temama gospodarenja otpadom, spaljivanja otpada u tvorničkim pećima te Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici, ove su večeri zainteresiranima govorili fizikalni kemičar prof.dr.sc. Stanko Uršić  i predsjednik općinskog Povjerenstva protiv planiranog CGO u Lećevici, Ante Božić.

- Lećevica je suvišna i predstavlja ugrozu rezervi pitke vode za cijelu našu županiju. Lećevica se nalazi na 550 m nadmorske visine, na izrazito trusnom području. Što je potrebno da shvatimo da se ispod tog područja nalaze brojne špilje krškog podzemlja? Upravo od tu se pitkom vodom snabdjeva rijeka Jadro, Pantana i drugi.  S obzirom da su velike mogućnosti da onečišćene podzemne vode dođu do izvora pitke vode, postavlja se pitanje kakvi su nam to elaborati potrebni i zar ćemo uništiti pitku vodu da bi dokazali kako nam je Lećevica potrebna, problem smeća može se riješiti i bez Lećevice te predlažemo ekološki zasnovan sustav u gospodarenju otpadom koji nema smetlišta.
Takav razvijeni sustav kod nas ne postoji, tek je u nekim počecima, primjerice na otoku krku, ali jednom ga treba u potpunosti realizirati pa nam Lećevica i slični centri neće biti potrebni – kazao je, između ostalog, Uršić.

O problemima Lećevice, ove večeri govorio je i Ante Božić

- Unatoč što nas pojedinci nastoje uvjeriti u nešto drugo, svjesni smo da postoje poveznice sa izvorima pitke vode i pitam se postoji li uopće lokacija koja nije povezana s tim izvorima. Općina Lećevica nikada nas ništa nije pitala po ovom problemu kao ni županija Splitsko dalmatinska. Rješenja su donosili pa ih poništavali jer očito je da se sve vrti oko financija. Neka institucije Republike Hrvatske istraže je li oko izgradnje Centra bilo kriminalnih radnji, a naš stav je i dalje  da se Centar za gospodarenje otpadom na toj lokaciji nikada ne smije realizirati – ustvrdio je Božić.

Kroz temu gospodarenja otpadom, ove se večeri govorilo o odvojenom prikupljanju otpada, ulozi i obvezama lokalnih samouprava u postizanju tog cilja, poveznicama između neuređenog prikupljanja i visokih cijena komunalnih usluga, a zaključeno je da Grad Kaštela očekuju brojni problemi  na ekološkom, financijskom, društvenom i socijalnom polju, ako izostanu skore promjene u načinu gospodarenja otpadom u odnosu na danas.  Utvrđeno je  i kako problem pogrešnog gospodarenja otpadom nije problem samo Kaštela, već cijele Hrvatske.

Na tribini se govorilo i o spaljivanju otpada u pećima, temi koja je u Kaštelima posljednjih nekoliko godina angažirala cijelu lokalnu zajednicu, a sve u svrhu zaštite zdravlja građana, jer kako se ove večeri zaključilo „zdravlje mora biti ispred nečije zarade“.
Osim predavača na tribini je svojim komentarima, prijedlozima i kritikama sudjelovao i dio publike što je rezultiralo s nekoliko žustrijih rasprava, a organizatori tribine, Savez za Kaštela i Krizni Eko kaštelanski stožer, najavili su nastavak organizacije ovakvih događanja, a sve u cilju kako bi utjecali na podizanje svijesti sugrađana o ekološkim pitanjima te povezali lokalne aktiviste koji se bave temama iz ekologije.

Foto: Ivana Topić (PGK)


KOMENTARI: