hren
 

VELIKI INTERES I POVEĆAN BROJ TURISTA
Već ovog ljeta na kaštelanskim cestama prometovat će veći broj kaštelanskih taksista jer je Gradsko vijeće usvojilo izmjene Odluke o autotaksi prijevozu, kojom će se broj izdanih dozvola za ovu djelatnost povećati za 12, odnosno ukupan broj popet će se na 55 izdanih dozvola.

Autotaksi djelatnost u svim većim gradovima u Hrvatskoj često je užarena tema pa tako i u Kaštelima. I dok su pojedini gradovi, zbog potreba građana i u skladu s tržišnom politikom, omogućili konkurentnost između taksi prijevoznika, u Kaštelima se još uvijek ne razmišlja o mogućnostima da se ova vrsta prijevoza obavlja drugačije od onog „standardnog“ načina pri čemu taksisti pojedinci kroz svoj prijevoznički obrt obavljaju ovu djelatnost.
Samim tim cijene taksi usluga su često više nego u gradovima u kojima, uz male obrtnike, cijele tvrtke sudjeluju u autotaksi prijevozu.

No određeni pomak, u interesu nezaposlenih osoba koji se žele baviti ovom djelatnošću, ipak je napravljen ovim izmjenama odluke.

- U proteklim mjesecima imali smo više upita zainteresiranih za izdavanjem dozvola, a budući da smo u prošloj godini ostvarili dobre turističke rezultate, odnosno broj dolazaka gostiju porastao je za 24 posto, broj noćenja za 34 posto, a zabilježen je i značajan porast broja putnika u zračnoj luci, stvorila se i potreba za povećanjem broja taksi prijevoznika na području Kaštela – obrazložila je izmjene odluke voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, Tonka Barić.

Broj dodatnih dozvola koje će se izdati utvrđen je prema omjeru broja stanovnika i broja izdanih dozvola. Prema staroj odluci izdavala se jedna dozvola na 1050 stanovnika, dok će kriterij prema izmjenama odluke biti 700 stanovnika.

Zanimljivo je spomenuti da je prethodna odluka u potpunosti davala prednost pri dobivanju dozvola hrvatskim braniteljima, ali ove izmjene odluke prednost daju nezaposlenima, jer prema zakonskim propisima hrvatski branitelji prednost ostvaruju jedino pri zapošljavanju u javnim ustanovama. No, sudionici Domovinskog rata ipak će i kroz novu odluku ostvariti određene bodove.

Nakon što Grad objavi javni poziv zainteresiranima, utvrdit će se broj pristiglih ponuda, a tročlano Povjerenstvo za izbor autotaksi prijevoznika utvrdit će prednost, koju će ostvariti nezaposleni građani, kojima će autotaksi prijevoz biti osnovna djelatnost, a potom i svi oni koji imaju podmirene sve obveze plaćanja.
U slučaju da i nakon utvrđivanja prednosti bude veći broj zainteresiranih od broja dozvola koje se izdaju, bit će provedeno bodovanje kako bi se utvrdila lista prvenstva.

Pri bodovanju oni kojima je taksi prijevoz jedina djelatnost dobit će 10 bodova, podmirene sve obveze nosit će  također 10 bodova, a prebivalište u Kaštelima za svakih pet godina nosit će 5 bodova zaključno s više od 25 godina. Za svaki mjesec proveden u obrani suvereniteta RH, hrvatskim braniteljima pripast će 0,5 bodova, a hrvatski dragovoljci za svaki mjesec sudjelovanja u ratu dobit će 1 bod.
Oni koji imaju nova vozila, proizvedena u godini u kojoj se traži dozvola dobit će 10 bodova, a za svaku prethodnu godinu proizvodnje oduzima se 1 bod tako da vozila starija od 10 godina neće biti bodovana.
Svi zainteresirani, koji imaju maloljetno dijete ili dijete u sustavu redovnog školovanja dobit će 5 bodova,  a aktivno znanje barem jednog stranog jezika nosi maksimalno 10 bodova.
U slučaju ostvarenja jednakog broja bodova na listi prvenstva prednost pri dobivanju dozvole ostvarit će osoba koja posjeduje novije vozilo.

Izmjene odluke donijet će tako mogućnost samozapošljavanja još 12 građana Kaštela, no koliko će izmijenjena odluka biti snazi ovisit će o Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, koje je za ovu godinu najavilo izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, koje će vjerojatno donijeti i  malo drukčija pravila za obavljanje autotaksi prijevoza.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij