hren
 

PRIVREMENI REZULTATI DO PONEDJELJKA
Rezultati provedbe ispita državne mature, koju je polagalo nešto manje od 13 tisuća učenika gimnazija, oko 18 tisuća učenika strukovnih škola i 5,5 tisuća maturanata izvan redovnog sustava obrazovanja, bit će objavljeni jutros, čime su utvrđene i privremene rang liste za upis dosadašnjih maturanata na fakultete.

Maturanti u naredna dva dana, do 14. srpnja u 9 sati, imaju pravo podnošenja prigovora na objavljene rezultate državne mature Školskome ispitnome povjerenstvu u školi u kojoj su završili četvrt razred.
Nakon podnošenja i razmatranja prigovora, konačni rezultati ispita državne mature bit će objavljeni u ponedjeljak, 17. srpnja u 12 sati na web stranicama https://www.ncvvo.hr/.

Tog datuma je i zadnji dan prijave za upis na studij te će biti poznate i konačne rang liste novih studenata po fakutetima.
Dan kasnije započet će upisi na visokim učilištima.

Za one, koji nisu uspjeli državnu maturu položiti u ljetnom roku, ostaje mogućnost polaganja ispita u jesenskom roku, odnosno od 23. kolovoza.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij
########### za moodul