hren
 

PREDAVANJE I RADIONICA ZA IZNAJMLJIVAČE
Sudionici radionice i predavanja, koje je organizirala Turistička zajednica Kaštela u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Splitu, u srijedu, na sam svjetski Dan turizma, imali su priliku čuti i razgovarati o mogućnostima i potencijalima Kaštela u razvoju održivog turizma.

Među temama predavanja, koje je održala docentica Slađana Pavlinović Mršić s Ekonomskog fakulteta u Splitu, govorilo se o tome što je održivi turizam, s kojim se problemima iznajmljivači suočavaju, poput neulaganja dovoljno napora da destinacija bude održiva, o konkretnim primjerima iz prakse, problemima masovnog turizma i slično, a zaključeno je kako je destinacija jedan integralni proizvod sastavljen od mnogobrojnih parcijalnih aktivnosti, od kojih svaka pojedinačno doprinosi tom proizvodu.

- Kaštela imaju mnogobrojne resurse za koje često turisti znaju više od domaćina. U posljednje vrijeme u prvi plan u Kaštelima dolazi poljoprivreda jer se radi o području koje ima i bogato kaštelansko polje pa postoji mogućnost da se domaći proizvodi nude turistima. Međutim, iz iznesenih iskustava sudionika predavanja, očito je da se ne mogu previše osloniti na lokalnu poljoprivredu. A osloniti se na lokalnu poljoprivredu jedna je od važnih smjernica za razvoj održivog turizma i na tom području treba poraditi - kazala je Pavlinović.

Navela je kako također treba poraditi i na štednji vode, energije, urediti gospodarenje otpadom s odvojenim prikupljanjem i selekcijom otpada, a važne su i druge bitne mjere koje se trebaju provoditi u lokalnim zajednicama.

- Na ovom području bi trebalo obratiti pažnju i staviti u funkciju suhozide, obnavljati krajobraze koji su prirodna i kulturna dobra, a u Kaštelima ih ima jako puno, poput povijesnih lokaliteta. Sve to se može objediniti u tematske staze i poraditi na vidljivosti svih tih resursa, kako bi se dostigli ciljevi održivog turizma u Kaštelima – zaključila je docentica.

Kako bi turističkim dionicima, prvenstveno malim iznajmljivačima, približili još neke od tema važnih za razvoj održivog turizma, Turistička zajednica i Ekonomski fakultet pripremaju do kraja godine još dvije besplatne radionice.

Tako će 16. studenog radionica biti fokusirana na promidžbu i promociju malih smještajnih jedinica, koje poduzimaju mjere za svoju održivost, a na radionici 14. prosinca razradit će se konkretne mjere koje treba poduzeti, za smanjenje potrošnje vode, energije, što sa otpadom i slično te na koji način se može oglašavati na društvenim mrežama i dodatnim kanalima.

Foto: Luka Ištuk


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij