Objavljujemo današnje rezultate analize vode za naše vodoopskrbno područje. Parametar " mutnoća" je u opadanju ali je i dalje iznad dopuštenih vrijednosti od 4 NTU za dijelove sustava koji vodu s izvorišta rijeke Jadro. Mjera preporuke prokuhavanja vode i dalje ostaje na snazi.

Koncentracija rezidualnog klora je ujednačena i prema zakonskim propisima. Budući da mikrobiološka analiza traje 72 sata za svaki pojedini uzorak svi dosadašnji rezultati, a kompletirani su za dane (06. 11 i 07.11) ponedjeljak i utorak sukladni su Pravilniku, kao i svi  ostali fizikalno - kemijski pokazatelji.

 


KOMENTARI: