hren
 

MANJAK KANDIDATA
Iako je javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih već objavljen, zbog manjeg broja predloženih kandidatura ovo tijelo i dalje u kaštelima ne postoji, a u Gradu Kaštela, prema odluci Gradskog vijeća,  ponovno su objavili javni poziv svim zainteresiranima.

Rok za podnošenje prijava je 17. siječnja ove godine, a  predlagatelji mogu biti udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, mladeži političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih, s naglaskom da neformalne skupine moraju okupljati najmanje  40 mladih s područja grada Kaštela.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih, a mogu se predlagati mladi od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti, koji imaju prebivalište ili boravište na području Kaštela.

Detaljne informacije o kandidaturama i predlaganjima u dokumentima u nastavku…

Javni poziv otvorite OVDJE
Prijedlog predlagatelja OVDJE
Prijedlog neformalne skupine OVDJE
Izjavu predlagatelja OVDJE
Popis predlagatelja neformalne skupine OVDJE
Izjavu za prihvaćanje kandidature OVDJE
Izjavu za prihvaćanje kandidature zamjenika OVDJE


KOMENTARI: