PROJEKTI OD INTERESA ZA KAŠTELA
Kao i na početku svake kalendarske godine, Upravni odjel za društvene djelatnosti  Grada Kaštela objavio je poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u tehničkoj kulturi, sportu te djelatnostima udruga  građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica grada Kaštela za ovu godinu.

Poziv se odnosi na javne potrebe  u interesu zadovoljavanja potreba građana Kaštela, odnosno djelatnosti i poslovi, projekti i programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Kaštela, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

- Od interesa za Grad Kaštela su programi koji imaju visoku razinu kvalitete, stručno utemeljeni, ekonomični, financijski potpomognuti i iz drugih izvora, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost predlagatelja, te oni koji se odvijaju kontinuirano – stoji u pozivu.

Grad Kaštela će u 2018. godini sufinancirati provedbu programa i projekata iz predškolskog odgoja, odnosno sufinanciranje standarda predškolskog odgoja te  projekte i  programe koji nisu definirani kao osnovne aktivnosti predškolskog odgoja. Isto tako, sufinancirat će i pomoć školama, što uključuje programe prevencije ovisnosti  i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, školske sportske klubove i druge učeničke organizacije, projekte i programe povezivanja obitelji i škole, znanstvene projekte i edukacije, suradnje škola izvan grada i druge projekte u funkciji unapređivanja obrazovanja. U području tehničke kulture sufinancirat će projekte i programe osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, one koji utječu na razvoj inovacija i kreativnosti djece i mladih te ostale aktivnosti korisnika koje pridonose razvitku i promicanju tehničke kulture.
U sklopu programa javnih potreba u sportu Grad Kaštela će poticati i financirati projekte i programe od posebnog interesa za Grad Kaštela, a koji nisu obuhvaćeni programom Zajednice sportskih udruga, a posebno su navedeni poticanje i promicanje sporta djece i mladeži, projekti i programi sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, organizacija natjecanja i sportskih manifestacija, financiranje klubova od posebnog interesa za grad te slični projekti i programi.
Među javnim potrebama na koje se odnosi ovaj javni poziv su i projekti i programi udruga i institucija, u koji spadaju  projekti i programi za djecu i mlade, projekti i programi za starije osobe i umirovljenike, projekti i programi za promicanje i zaštitu ljudskih prava,projekti i programi za aktivno sudjelovanje u društvu i lokalnoj zajednici, projekti i programi za razvoj demokracije, civilnog društva, tolerancije, intetrkulturalnosti, projekti i programi za zaštitu prava potrošača, projekti i programi za cjeloživotno učenje,projekti i programi za promicanje ekologije te zaštite i očuvanja okoliša i prirodne baštine i slično.

U objavljenom pozivu navedeni su i kriteriji važni za određivanje prioriteta za financiranje, poput da se isti provode na području Kaštela, da su jasni i cjeloviti, da posjeduju stručne reference, kvaliteta dosadašnjeg rada, mogućnosti sufinanciranja iz drugih izvora i slično.
Prijedlozi projekata i programa moraju biti obrazloženi, moraju obuhvaćati aktivnosti od interesa za Kaštela i moraju sadržavati opis programa, financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja, dokaz o pravnoj sposobnosti: dokaz o registraciji udruge, institucije, ustanove, vjerske zajednice, trgovačkog društva ili obrta, presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe).

Prijavitelji prijedloge trebaju obvezno dostaviti na odgovarajućem obrascu - posebnoj prijavnici, a za svaki prijavljeni projekt prijavitelj treba popuniti posebnu prijavnicu i priložiti sve tražene priloge (obrasce i dokaze). Prijavnice se dostavljaju na adresu: Grad Kaštela, Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove, Braće Radić 1, 21 212 Kaštel Sućurac - s naznakom: "Društvene djelatnosti - prijedlog programa".

Rok za  podnošenje prijava je 30. studenog 2018. a prijavitelji čiji programi budu prihvaćeni obvezni su podnijeti izvješće o njihovoj realizaciji  te financijska izvješća s odgovarajućim dokazima za 2017. godinu za sve projekte i programe koji su financirani iz gradskog proračuna.

DOKUMENTACIJA:
Javni poziv pogledajte OVDJE
Upute prijaviteljima OVDJE
Prijavnicu možete skinuti OVDJE
Izjavu o ispunjenju obveza OVDJE
Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja OVDJE
Izjavu o partnerstvu OVDJE
Izvješće o realizaciji projekta OVDJE
Prijedlog ugovora OVDJE


KOMENTARI: