NATJEČAJ DO 3. VELJAČE
Grad Kaštela ovih je dana raspisao natječaj za prikupljanje ponuda za postavljanje koševa za otpatke sa reklamnim površinama, nakon čega će dati u zakup 288 lokacija na području grada najboljem ponuditelju te tako nastojati rješiti jedan od problema odlaganja sitnog otpada na gradskim ulicama, kako je to uređeno i u pojedinim drugim gradovima u Hrvatskoj.

Kako stoji u natječaju zakup bi se dao na sedam godina, a za sve lokacije ukupan mjesečni zakup iznosit će 7.200 kuna.
Planirano je da na ulicama Sućurca bude postavljeno 35 kanti, u Gomilici 21, u Kambelovcu 26, u Lukšiću 20, u Starom 46, u Novom 22 i u Štailiću 20 kanti. Cestom dr. Raje Tuđmana bit će postavljeno 56 kanti, a na raskrižjima s Cestom dr. Franje Tuđmana dodatne 24 kante te još po dvije kante na svakoj autobusnoj stanici kroz Kaštela.

Prema uvjetima, radi se o koševima zapremine 60 litara u kojima će biti moguće odvajanje otpada te koji imaju i odvojenu pepeljaru, kao i površinu za reklamne oglase .
Treba napomenuti da je u pojedinim gradovima na ovakav način, postavljanjem koševa za otpatke od strane tvrtki koje se bave oglašavanjem, na najbolji mogući način rješeno pitanje bacanja sitnog otpada na ulicama, a hoće li zainteresiranih biti i na području Kaštela vidjet će se 3. veljače, kada je posljednji dan za dostavu ponuda.

Zainteresirani pravni subjekti sve detalje ovog natječaja, tehničke i pravne uvjete, popis potrebne dokumentacije te adresu na koju se prijave trebaju slati mogu vidjeti  u NATJEČAJU, dok predviđena mjesta za postavljanje koševa mogu vidjeti na POPISU LOKACIJA.


KOMENTARI: