KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA NA NATJEČAJ JE 4. OŽUJKA
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu  skrb splitsko-dalmatinske županije objavio je natječaj
za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za opće dobro  u 2018. godini. Za djelomično financiranje projekata i programa u okviru ovog natječaja  raspoloživ je iznos od 1.234.000,00 kuna.

Prijave programa ili projekata treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Domovinskog rata 2, 21000 Split, s naznakom:
 „Projekti  i programi udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za opće dobro u 2018. godini – ne otvarati " ili se predaju neposredno u pisarnici Županije, na adresi: Domovinskog rata 2, Split.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama Županije. Prijave pristigle van roka, prijave koje nisu izrađene sukladno odredbama dokumentacije za provedbu natječaja ili prijave neovlaštenih predlagatelja neće se razmatrati.
Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijedloga programa ili projekata je4. ožujka 2018. godine bez obzira na način dostave.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Županije: www.dalmacija.hr, u roku od osam dana od dana donošenja odluke Župana o odabiru programa  ili projekta.

Dokumentacija za provedbu natječaja možete preuzeti OVDJE.


KOMENTARI: