hren
 

MUTNOĆA U OPADANJU
Sa lokacije Mertojak vidljivo je da u roku od dva sata dolazi do smanjenja pokazatelja mutnoća 1,30 NTU. Na nekim lokacijama već sada je mutnoća unutar dozvoljenih granica ispod 4 NTu ( Solin -centar, Kopilica). Mjerenja obavljena danas u Kaštel Sućurcu pokazuju 5,16 NTU, a u Kaštel Starom 4,70 NTU.

Trenutno mutnoća na izvorištu Jadra također je u opadanju i vrijednosti su 4,43 NTU  te se, uz sadašnji trend, očekuje pad mutnoće na izvorištu Jadra ispod 4 NTU do 14 sati, a do kraja dana i u vodoopskrbnom sustavu.

Djelatnici VIK-a pospješuju izmjenu vode u vodoopskrbnom sustavu otvaranjem muljnih ispusta

Rezultati parametra "mutnoća" su:

1. MEJE 4,64 NTU
2. AUTOBUSNI KOLODVOR 4,75 NTU
3. ŠKRAPE 4,54 NTU
4. SUĆIDAR (TRŽNICA) 4,92 NTU
5. RAVNE NJIVE 4,96 NTU
6. MERTOJAK 5,90 NTU 
6.1. MERTOJAK 4,60 NTU 
7. SOLIN (CENTAR) 3,99 NTU
8. MRAVINCE 4,25 NTU
9. KLIS MEGDAN 4,10 NTU
10. KAŠTEL SUĆURAC 5,16 NTU
11. KAŠTEL STARI 4,70 NTU
12. OKRUG 4,51 NTU
13. MEDENA 5,29 NTU 
14. KOPILICA (SLAVINA) 3,90 NTU


KOMENTARI: