hren
 

Pozivaju se stranke u postupku, odnosno investitor te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodno gospodarskog sustava - oborinska kanalizacija dijela naselja Resnik, slivnog područja Ulice Koludrovac, 2. skupine, na trasama prikazanim na donjoj slici…

Uvid u spis predmeta može se izvršiti u utorak,  6. ožujka u 9 sati, na lokaciji – Braće Radić 1, Kaštel Sućurac (zgrada gradske uprave, II. kat-soba br. 8).

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij
########### za moodul