hren
 

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE
Ministarstvo poljoprivrede obavještava o povlačenju i opozivu proizvoda Katy tamna čokolada 100g, svih rokova trajanja, proizvođača iz Poljske, radi moguće prisutnosti alergena – laktoza u tragovima. Proizvod je na tržište stavila tvrtka KAUFLAND HRVATSKA k.d., Vile Velebita 6, Zagreb.

Samokontrolom subjekta u poslovanju s hranom utvrđena je potencijalna opasnost za zdravlje ljudi zbog ne deklariranog alergena, kao mogućeg sastojka proizvoda, u popisu sastojaka proizvoda. Proizvod nije u skladu s Uredbom (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

Dodatne informacije o opozivu proizvoda dostupne su na besplatnom službenom telefonu subjekta u poslovanju s hranom 0800 223 223.


KOMENTARI: