hren
 

Donosimo vam današnji raspored dostave pitke vode za područje Kaštela. Ukoliko postoji dodatna potreba za količinama vode, kontaktirajte ViK putem broja 383-816.

Kaštel Sućurac – autobusna stanica (10:00 – 10:30)

Kaštel Gomilica – autobusna stanica ispod crkve (10:30 – 11:00)

Kaštela Kambelovac – ispod Ribole (11:00 – 11:30)

Kaštel Lukšić – autobusna stanica ispod škole (11:30 – 12:00)

Kaštel Stari – autobusna stanica iznad vatrogasac (12:00 – 12:30)

Kaštel Novi – autobusna stanica (12:30 – 13:00)

Kaštela Štafilić – autobusna stanica (13:00 – 13:30)

Poslijepodne:

Kaštel Sućurac – autobusna stanica (12:00 – 12:30)

Kaštel Gomilica – autobusna stanica ispod crkve (12:45 – 13:00)

Kaštela Kambelovac – ispod Ribole (13:15 – 13:45)

Kaštel Lukšić – autobusna stanica ispod škole (14:00 – 14:30)

Kaštel Stari – autobusna stanica iznad vatrogasac (14:45 – 15:15)

Kaštel Novi – autobusna stanica (15:30 – 16:00)

Kaštela Štafilić – autobusna stanica (16:15 – 16:45)


KOMENTARI: