DJECA I ODRASLI DO RJEŠENJA PROBLEMA TRENIRAT ĆE U BLATU
Nakon pristiglih pritužbi na stanje glavnog terena HNK Val i dobivenih fotografija koje pokazuju kako se teren nalazi u očajnom stanju, odgovore na pitanja o tome čija je odgovornost održavanja pa i sanacije terena, kao i odgovore na pitanje u kojoj je trenutno fazi ambiciozan projekt izgradnje novog stadiona pokrenut još 2013. godine, potražili smo u klubu i u Gradskoj upravi.

Podsjetimo, zainteresirani investitori predvođeni predsjednikom HNK Val, Slavkom Gotovcem,  imali su namjeru izgraditi novi stadion kao dio sportskog kompleksa te poslovni centar od 10 tisuća metara četvornih s pripadajućim podzemnim garažama s 350 parking mjesta.
Novi stadion, u sklopu kojeg se trebao izgraditi i hotel, prema tadašnjim planovima, u prvoj bi fazi primao oko 5 tisuća navijača, a drugoj dvostruko više. Na prvom katu objekta bio je planiran stadion s kombinacijom umjetne i prirodne trave, a troškovi cijele investicije tada su se vrtili oko desetak milijuna kuna.

O odnosima na relaciji Grad – HNK Val, vlasništvu i obvezama kako Grada tako i kluba, trenutnom stanju glavnog terena kao i sudbinu spomenutog ambicioznog projekta za Portal je komentirao dopredsjednik HNK Val, Ante Papić.

- Ne postoji ugovor između grada Kaštela i HNK Val o korištenju terena u Kaštel Starome, ali postoji odluka o davanju terena i cjelokupne infrastrukture na korištenje HNK Val od strane grada Kaštela koju je potpisao tadašnji gradonačelnik grada Kaštela Joško Berket 2013.godine, a koja odluka nam je bila potrebna radi dobivanja licencije za sudjelovanje u kvalifikacijama za II Hrvatsku ligu. Ta tadašnja odluka ne regulira pitanje sanacije terena i ista je donesena i potpisana od strane tadašnjeg gradonačelnika na neodređeno vrijeme i ista je na snazi do danas.
Dakle, pošto ne postoji ugovor, a postoji navedena odluka, ali se u toj odluci ne definira odgovornost glede sanacije terena igrališta, već igralište održava HNK Val i svaki mjesec ima troškove stog naslova i ima honorarno zaposlenog jednog djelatnika koji je plaćen za taj rad - kazao je Papić.

- Nadalje, HNK Val je uputio tijekom ove i tijekom prijašnjih godina više različitih zahtjeva za financijskom pomoći koja bi uključivala izdvajanje sredstava za minimalno uređenje odnosno sanaciju terena, te je po tih zahtjevima u većini slučajeva odgovoreno, te su koliko mi je poznato bila i dodijeljena neka financijska sredstva radi pomoći oko financiranja kluba, ali ta sredstva nisu bila dovoljna da bi se ona mogla izravno koristit za sanaciju terena, jer sanacija terena zahtjeva znatno financijska ulaganja, a naš klub jedva da financira postojeću sezonu s obzirom na ogromne troškove koje ima prema savezu, igračima i drugim troškovima koji se kreću oko milijun kuna.

- HNK Val nije upućivao pojedinačne zahtjeve za sanaciju terena prema gradu osim što je znao zatražiti financijsku pomoć radi održivosti samog financiranja natjecanja, jer grad takvih sredstava za sanaciju terena nema i to pitanje bi trebalo rješavati kroz izgradnju novog stadiona gdje smo mi taj proces započeli 2013.godine i gdje je idejni projekt od strane gradskog vijeća grada Kaštela bio prihvaćen, ali do danas nije zaključen ugovor o koncesiji kako je to HNK Val tražio, te do danas nismo dobili odgovor zbog čega naša kapitalna investicija stoji i koja bi dugoročno riješila pitanje glavnog terena i gdje bi korist od ove investicije imao i grad Kaštela i njegovi građani koji bi mogli koristiti reprezentativne sadržaje na terenu kao i parkiralište u podrumu objekta sa 350 parkirališnih mjesta i drugim pratećim sadržajima - nastavio je Papić.

- Val je dakle, sanaciju terena imao namjeru riješiti kroz navedeni projekt izgradnje sportskog centra sa pratećim sadržajima na 10 000 m2 gdje u tom pogledu, da je do sada to pitanje riješeno, sanacija terena ne bi bilo ni potrebna. Iz tih razloga HNK Val nikad posebno nije tražio da se postojeći teren sanira kad je imao u planu rušenje cijelog objekta i stadiona i gradnju novog sportskog centra sa pratećim sadržajima, a koji projekt je zapeo na koncesiji koju Grad Kaštela izbjegava zaključiti sa HNK Val iz nama nepoznatih razloga - zaključio je u svom odgovoru Ante Papić.

Što o svemu kaže Grad

U Gradskoj upravi Kaštela navode da je za sanaciju terena odgovoran klub, bez obzira na činjenicu što je teren u vlasništvu Grada, te pozivaju čelnike HNK Val na usklađenje projekta izgradnje novog stadiona s GUP-om. Evo što su nam u svom odgovoru poslali.

- Zemljište je kupljeno 1959. godine i predano je na korištenje i upravljanje HNK Val iz čega proizlazi da je za sanaciju terena odgovoran HNK Val. Budući da je Grad Kaštela klubu na korištenje i upravljanje dao teren, HNK Val je dužan brinuti o istom. S obzirom da je Grad Kaštela vlasnik terena, već niz godina provodi se Odluka o održavanju financiranja terena. Zato se svake godine iz proračuna isplaćuju donacije klubovima za tekuće održavanje terena u iznosu 78 000 kn godišnje, što se odnosi i na HNK Val.

Kad je u pitanju dodjela koncesije za projekt izgradnje sportskog centra, koncesija nije mogla biti dodijeljena jer nije u skladu s GUP-om. Predstavnici Grada Kaštela su prije nekoliko dana pozvali i povezali predstavnike kluba s izrađivačima GUP-a kako bi se mogli uskladiti. Ukoliko se uspiju uskladiti, Grad Kaštela je spreman izdati koncesiju, poručili su iz Gradske uprave Kaštela.

Kako će se situacija razvijati te hoće li i kada doći do realizacije projekta novog stadiona i sportsko/poslovnog centra u Kaštel Starom, ostalo nam je za vidjeti. Činjenica jest da će se, do eventualne realizacije ovog projekta ili iznalaženja dodatnih sredstava za sanaciju igrališta, treninzi i utakmice odvijati na lošem centralnom terenu.


KOMENTARI: