hren
 

TEHNIČKI, FINANCIJSKI I OSTALI PROBLEMI?
Iako je pojedinim dijelovima Kaštela osnovna kanalizacijska mreža prošla i prije više mjeseci te unatoč tome što brojni Kaštelani iskazuju nestrpljenje da svoje objekte što prije priključe na istu te tako završe dugogodišnje priče sa crnim i septičkim jamama, zahtjevi za priključak sporo pristižu u Vodovod i kanalizaciju, a iz neslužbenih izvora saznajemo da je razloga za to više.

Među razlozima su najčešće oni financijske prirode, jer za priključak i dodatne radove unutar privatnih zemljišta treba izdvojiti više tisuća kuna, ali dio razloga je i u imovinsko-pravnim problemima, kojih u Kaštelima, ne nedostaje.
No dio razloga leži i u činjenici da nadležni u tvrtki Vodovod i kanalizacija nisu uradili mnogo toga kako bi građanima olakšali predaju zahtjeva, s obzirom da je dio građana starije životne dobi te im put do Splita stvara dodatne probleme, a dio građana je u radnom odnosu te im radno vrijeme službe koja prima zahtjeve, ne odgovara.

A zahtjevi i dokumentacija za priključak na kanalizacijsku mrežu predaju se u Splitu, u prostorima Vodovoda i kanalizacije, na adresi Hercegovačka 8, 2. kat, soba 6, u vremenu od 8 do 13 sati, pri čemu je period od 10.30 do 11 sati rezerviran za dnevni odmor.
Jesu li razmišljali o tome da zahtjeve preuzimaju na nekoj lokaciji i prostoru u Kaštelima, makar jedan dan u tjednu, s radnim vremenom koje bi odgovaralo zaposlenim osobama, pitanje je koje smo, iz navedenih razloga, uputili u Vodovod i kanalizaciju, no odgovor nismo dobili.

No, za našeg posjeta VIK-u dobili smo nekoliko neslužbenih savjeta kako do lakše i jednostavnije predaje zahtjeva. Jedan od njih bila je i konstatacija da vlasnici objekta ne moraju sami podnositi zahtjeve, već to za njih mogu učiniti i druge osobe, što znači da stariji i nemoćni ne moraju dolaziti do Splita, a jedna osoba u isto vrijeme može predati i više zahtjeva.
Ono što je najvažnije je da su stvoreni tehnički preduvjeti za spajanje na kanalizacijsku mrežu te da podnositelj zahtjeva dostavi svu potrebnu dokumentaciju. Kako  imovinsko-pravni odnosi često dovode do problema u „čistoj“ dokumentaciji, pri predaji zahtjeva postoje i alternative pojedinim dokumentima.

Pa tako je pri predaji zahtjeva potrebno priložiti građevnu dozvolu, no umjesto nje može se priložiti uvjerenje iz katastra da je objekt izgrađen prije 15. veljače 1968. godine ili potvrda glavnog projekta, a alternative mogu biti i rješenje o izvedenom stanju, rješenje o uvjetima građenja ili kopija zahtjeva za legalizaciju s geodetskim snimkom.
U dokumentaciji se svakako trebaju naći jedan orginal i tri kopije prerisa katastarskog plana, fotokopija osobne iskaznice osobe na koju glasi račun za potrošnju vode, kopija jednog računa za vodu te dokaz vlasništva. Kao dokaz vlasništva prilaže se vlasnički list ili rješenje o nasljeđivanju ili kupoprodajni ugovor, darovni ugovor ili slični dokument koji dokazuje vlasništvo nad objektom za koji se priključak traži.

Važno je napomenuti da je za pojedine objekte, gdje postoji više glavnih vodomjera (ne odnosi se na interne vodomjere), potrebno dostaviti kopije računa za svaki od glavnih vodomjera.
Kako su naglasili u VIK-u, ako računi za vodu glase na osobu koja više nije vlasnik nekretnine, prije predaje zahtjeva potrebno je izvršiti izmjenu imena na računima za potrošnju vode.

Alternativama u vrsti dokumentacije koju treba priložiti zahtjevu, VIK nastoji korisnicima olakšati put do priključka na kanalizacijsku mrežu, ali i dalje im ostaje obveza da osmisle odgovarajući način, odnosno mjesto i vrijeme predaje zahtjeva, kako bi građanima Kaštela olakšali sam postupak i učinili ga jednostavnijim. Jer kad govorimo o priključcima na kanalizacijsku mrežu, govorimo o tisućama priključaka koji bi se trebali realizirati u slijedećih nekoliko godina.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij
########### za moodul