hren
 

NOVI PROJEKTI IZ EKA I VIK-A
Za približno pet godina, stanovnici Kaštela, Trogira, Splita, Podstrane, Dugopolja , Klisa, Solina, Segeta i Čiova trebali bi zaboraviti sve probleme koje godinama imaju zbog nedostatka vode iz cjevovoda i otpadnih voda, jer iz Vodovoda i kanalizacije i ustanove Eko Kaštelanski zaljev stižu vijesti kako će ove jeseni krenuti realizacija  dva velika infrastrukturna projekta koji obuhvaćaju sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Najavljeni projekti teški su oko 2,2 milijarde kuna, a prema planovima trebali bi se sa 70 posto sufinancirati sredstvima iz Europske unije.

-  Ova velika investicija protegnut će se do kraja 2023. godine, a  uz poboljšanje ekološkog standarda, imat će pozitivne učinke na gospodarstvo, a s njima će se postići i usklađenje  s vodno komunalnim direktivama Europske Unije što znači osiguranje vodoopskrbe na područjima koja do sada to nisu imala, priključak na sustav javne odvodnje i pročišćavanja kao i mehaničko-biološko pročišćavanje otpadnih voda – kazala nam je o ovim projektima direktorica Eko Kaštelanski zaljev, Tina Runjić Ćuk.

Projekti o kojima je riječ su Aglomeracija Split – Solin, za kojeg se završetak priprema za prijavu za sufinanciranje iz EU fondova planira do lipnja ove godine te projekt  Aglomeracije Kaštela-Trogir , koji je tehnički u potpunosti spreman za prijavu, no već mjesecima „leži“ i čeka da se nadležni  dogovore o upravljanju projektima, o čemu su nedavno gradonačelnici četiri grada i župan pisali otvoreno pismo premijeru Plenkoviću.

-  Za izradu studijske i projektne dokumentacije, u razdoblju od 2014. do 2017. godine iz Kohezijskog fonda EU, EKO Kaštelanski zaljev osigurala je oko 25 milijuna kuna čime su financirana koncepcijska rješenja, studije izvodljivosti projekata te studije utjecaja na okoliš, a ishođeno je i oko 100 lokacijskih i građevinskih dozvola za izgradnju budućih objekata u sklopu ovih projekata – ustvrdila je Runjić Ćuk.

Kaštela, Trogir i Čiovo u potpunosti će riješiti probleme s vodom i kanalizacijom

Projekt Aglomeracije Kaštela-Trogir obuhvaća područje gradova Kaštela i Trogira, kao i Čiova i općina Seget i Okrug te  Slatine. Njegova investicijska vrijednost je oko 1 milijardu kuna, bez PDV-a.
Ovaj projekt obuhvaća izgradnju 235 km novih i rekonstrukciju 4 km postojećih kanalizacijskih kolektora te 14 crpnih stanica. Predviđena je i dogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Divuljama na drugi stupnja, kao i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Čiovo drugog stupnja pročišćavanja. Kapacitet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Divulje iznosi 100 tisuća ekvivalent stanovnika, a kapacitet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Čiovo iznositi će 25 tisuća ekvivalent stanovnika.

Isto tako, projekt donosi i sustav vodoopskrbe, koji obuhvaća izgradnju  63 km te rekonstrukciju 51 km vodoopskrbnih cjevovoda, izgradnju četiri crpne stanice i dvije vodospreme.

-   Realizacijom projekta dogradnje postojećeg sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda omogućit će se povećanje stupnja priključenosti na javnu kanalizaciju sa trenutnih 36 posto na 98 posto te nadogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Divulje od mehaničkog na mehaničko-biološku obradu uz izgradnju biološkog pročišćavanja otpadnih voda na UPOV-u Čiovo.  Isto tako, smanjit će se gubici vodovodne mreže uslijed obnove postojeće vodovodne infrastrukture u području gdje je izgradnja kanalizacije bez zamjene postojećih vodovodnih cijevi praktički nemoguća zbog ograničenog prostora – kazala je direktorica Eko agencije, napomenuvši da će se projektom omogućiti priključak na odvodnju  za više od 9000 kućanstva, kao i oko 1600 priključaka kućanstva na vodu, odnosno za četrdesetak tisuća stanovnika.

Rješenje i za Split, Solin, Podstranu

Drugi projekt  je Aglomeracija Split – Solin, koji obuhvaća područje gradova Splita i Solina te Klisa, Dugopolja i Podstrane. Njegova vrijednost je oko 1,2 milijarde bez PDV-a. On donosi izgradnju 115 km novih kanalizacijskih cjevovoda, rekonstrukciju  15 km postojećih cjevovoda, izgradnju sedam retencijskih bazena, 33 kanalizacijske crpne stanice, dogradnju podmorskog ispusta i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe na napredniji biološki stupanj pročišćavanja, dok će u dijelu vodoopskrbe biti izgrađeno  65 km cjevovoda, 12 crpnih stanica i 13 vodosprema. Planiranim bi se razina priključenosti na odvodnju podigla na 97 posto ukupnog broja kućanstava na tom području.

Brojni pozitivni učinci

-  Svakako treba naglasiti da je ustanova  Eko-kaštelanski zaljev već uspješno završila jedan od najvećih projekata na Mediteranu vrijedan 2 milijarde kuna, a Kaštelanski zaljev sa sebe je skinuo etiketu  „ekološke crne točke“ Jadrana. Kroz projekt izgrađeni su kanalizacijski sustav Split-Solin, kanalizacijski sustav Kaštela-Trogir i vodoopskrbi sustav Split-Solin-Kaštela-Trogir. Izgrađeno je oko 240 km cjevovoda i kolektora, 51 kanalizacijska crpna stanica, sedam vodovodnih crpnih stanica i pet vodosprema,  dva hidrotehnička tunela, dva podmorska ispusta s ukupno više od 4 km dužine te dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Divulje i Stupe. Projektima optimalizacije sustava omogućio se povoljniji režim rada cjelokupnog sustava te su  izgrađeni su novi kilometri sekundarne kanalizacijske mreže. Rad objekata izgrađenih kroz EKO projekt zaštite kaštelanskog zaljeva rezultirao je time da su ljetne redukcije vode postale stvar prošlosti. Nalazi kakvoće mora skoro su u potpunosti izvrsni i odgovaraju potrebama.

Važno je reći i da će se, osim zaštite mora, EKO projektom i EU projektom aglomeracije Split-Solin, kojim se planira izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području općina Klis i Dugopolje, postići se se zaštita izvorišta Jadro od fekalnog onečišćenja – rezimirala je dio do sada postignutog Tina Runjić Ćuk te nadodala kako je na području obuhvata najavljenih projekata predviđeno  rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na 10 tisuća čestica za koje je iz EKO projekta predviđeno 78,5 milijuna kuna.


KOMENTARI: