hren
 

Svečano potpisivanje Povelje o pristupanju Mreži kreativnih gradova Hrvatske održano je 6. travnja u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke. Mreži su pristupila dvadeset i dva grada iz cijele Hrvatske među kojima su i Kaštela.

U ime Udruge gradova gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek izrazio je zadovoljstvo što je značajan broj gradova pristupio mreži Kreativnih gradova Hrvatske, pokazujući na taj način da razmišlja o načinu kako iskoristiti potencijal kreativnih industrija, koje se već ocjenjuju kao industrija budućnosti, u stvaranju novih društvenih vrijednosti.

Projekt Kreativni gradovi Hrvatske usmjeren je na razvoj, suradnju i valorizaciju aktualnih praksi te razmjenu iskustava u poticanju ekonomskih doprinosa kreativnih i kulturnih djelatnosti u najširem smislu kulture i umjetnosti kao ključnog konkurentnog proizvoda Europske unije.

Osim razvoja potencijala kulture i umjetnosti na lokalnim raznima i sektora kreativnih i kulturnih industrija, kroz ovu mrežu će se raditi na razvoju identiteta gradova te na educiranju o važnosti brendinga za razvoj destinacije. Također, poticat će se razvoj inovativnih turističkih atrakcija baziranih na lokalnim vrijednostima, povijesnoj i sakralnoj baštini, promociji domaćih autora i umjetnika te poduzetničkih inicijativa i inovativnih turističkih sudioničkih projekata gradova.


KOMENTARI: