hren
 

POZIV POLJOPRIVREDNICIMA ZA POTPORE U NABAVCI SADNOG MATERIJALA
Poljoprivredni proizvođači s područja Kaštela i ove godine imaju mogućnost na sufinanciranje sadnog materijala od strane Grada Kaštela i Županije Splitsko-dalmatinske, prema Programu potpore poljoprivrednim gospodarstvima,  a u tu svrhu trebaju podnijeti prijavu na javni poziv koji je objavio Grad Kaštela najkasnije do 30. travnja ove godine.

Potporu mogu dobiti poljopivredni proizvođači koji imaju prebivalište, odnosno sjedište i poljoprivrednu proizvodnju na području grada Kaštela, poljoprivredno zemljište na koje se sadi mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te mora zasaditi najmanje 0,1ha, odnosno 500 loza ili 30 sadnica maslina odnosno voćnih sadnica.

Program sufinanciranja se provodi na način da Splitsko-dalmatinska županija, Grad Kaštela i poljoprivredna gospodarstva koji su ujedno vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se privodi kulturi, na jednak način participiraju u provedbi Programa, svatko po jednu trećinu.
Korisnik plaća cijeli iznos prilikom preuzimanja sadnica, a Grad plaća dvije trećine iznosa korisniku nakon što se  Županiji dostavi sva potrebna dokumentacija o provedbi postupka.
Potpore se odobravaju u najvišem iznosu od 5.000 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu u jednoj kalendarskoj godini.

Prijave moraju sadržavati ispunjen obrazac zahtjeva, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu na području  Kaštela (kopija osobne iskaznice), dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, vlasnički list nekretnine na kojoj će  saditi sadnice ( može i neslužbena kopija) te potvrdu o podmirenim obvezama prema Gradu.
Svu dokumentaciju treba dostaviti na protokol Grada Kaštela ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici  na  adresu: Grad Kaštela, Povjerenstvo za provedbu  potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1.

Prijavni obrazac možete skinuti OVDJE


KOMENTARI: