hren

NESIGURNI STUPOVI I OGRADE
Često upozoravamo nadležne na opasnosti koje vrebaju prolaznike sa starih kuća i drugih objekata, kako u vlasništvu Grada tako i u privatnom vlasništvu ili vlasništvu ustanova i tvrtki, a ta tema otvorena je i na prošloj sjednici Gradskog vijeća. Ovog puta upozoravamo na još dva primjera s kaštelanskih ulica.

Prvi primjer je istočni stup na ulazu u prostor nekadašnjeg hotela Palace, a iz priložene fotografije vidljivo je u kakvom je stanju, no ne bi željeli vidjeti kakve posljedice njegovog rušenja mogu biti.
Drugi primjer je ograda oko Zemljišno-knjižnog odjela u Kaštel Lukšiću, ili kako ga građani nazivaju Kaštelanskog zemljišnika.

U oba slučaja riječ je o imovini određenih pravnih subjekata, koji postojeće stanje trebaju sanirati. No, kako je u bar jednom od ovih slučajeva riječ o nemogućoj misiji, u kontekstu da vlasnik bilo što napravi, očekujemo konkretan potez gradskih nadležnih službi.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij