hren
 

JOŠ ŠEST DANA ZA PRIJAVU
Na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u ponedjeljak, 14. svibnja, objavljen je natječaj Grada Kaštela i upravitelja Vlastitog pogona za zapošljavanje osam pomoćnih radnika u Vlastitom pogonu, na period od tri mjeseca, za obavljanje poslova komunalnih djelatnosti, a rok za podnošenje prijava zainteresiranih je osam dana od dana objave.

Poslovi i zadaci pomoćnog radnika su održavanje čistoće  javnih površina i opreme na njima, održavanje javnih zelenih površina,  ukrašavanje za praznične dane, obilježavanje ulica i objekata kućnim brojevima i slični komunalni poslovi.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete poput punoljetnosti, hrvatskog državljanstva, zdravstvene sposobnosti i slično, kao i završenu osnovnu školu.
Na ovaj oglas mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Za sve kandidate provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata i to putem pisanog testa iz općeg znanja te intervjua. Na pisano testiranje iz općeg znanja biti će pozvani kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.

Za navedeno radno mjesto utvrđena je plaća koju čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (1,05) i osnovice za obračun plaće (3.934,00 kn bruto), uvećan za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža.

Oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme  možete vidjeti OVDJE

Obavijesti i upute kandidatima pogledajte OVDJE


KOMENTARI: