hren

IPAK SVE U SKLADU S PROPISIMA
Čitatelji Portala grada Kaštela često su naši najbolji reporteri na terenu, obavještavajući nas o dobrim i lošim stanjima i stuacijama u svom okružju. Među informacijama koje smo primili na našu adresu, nedavno se našla i jedna o određenim zahvatima u moru i na obali, istočno od gomiličkog Kaštilca.

- Što se ovo napravilo uz Kaštilac, tko je to radio, nikakvih oznaka nije bilo o radovima, izvođaču, investitoru. Ovo je sramota da se nešto ovakvo radi u neposrednoj blizini ovog kulturno-povijesnog spomenika – napisao je naš čitatelj, čije je ime poznato redakciji, i priložio nekoliko fotografija navedenog područja.

Njegovo pitanje proslijedili smo nadležnima u Grad Kaštela od kojih smo dobili odgovor, kako je određeni zahvat izveo upravo Grad Kaštela, i to u skladu s potrebama, planovima i zakonskim propisima.

- Vlastiti pogon Grada Kaštela svake godine priprema plaže za ljetnu sezonu. Gradska plaža na Giričiću je vrlo zahtjevna jer morske struje odnose nasuti pjesak što iziskuje velike troškove uređenja i održavanja. U tu svrhu smo nasuli kameni nabačaj koji štiti pjesak od ispiranja i zadržava pijesak i formira plažu. Ovaj nasip je sastavni dio plaže i udaljen je barem stotinjak metara od Kaštilca.

Uvidom u prostorno plansku dokumentaciju koja urbanistički definira predmetno područje, za isto područje na snazi je Urbanistički plan uređenja Giričić, koji je usvojen na Gradskom vijeću i objavljen u Službenom glasniku Grada Kaštela br.17/10. U grafičkom dijelu plana predmetno područje je označeno kao "uređena obala". Omeđeno je plažnim perom, a provedbenim odredbama istog plana na stranici 11. stoji: „Uređena obala: Na krajnjem zapadnom dijelu obuhvata Urbanističkog plana nalazi se postojeći betonski mulet te se na istom mjestu odobrava uređenje obale za dva manja veza za interventna vatrogasna vozila ..." nadalje stoji: "Zaštitno pero ne smije biti velikih gabarita niti građeno od betona, zaštitno pero smije se izgraditi isključivo od kamenih gromada („školjera“)".

Iz prethodnog je razvidno da su predmetni zahvati na tragu urbanističkih rješenja predviđenih UPU-om Giričić, a kako se radi o pomorskom dobru za koji je nadležna Županija splitsko dalmatinska i lučka kapetanija, najvjerojatnije su zahvati izvedeni sukladno dozvolama nadležnih pomorskih vlasti, a čija evidencija nije u našoj nadležnosti – kazali su nam u Gradu.

U DVD-u Gomilica, koji se služi vezom, potvrdili su nam da su zahvati na izgradnji muleta i vezova za interventna vatrogasna vozila, odrađeni u skladu s UPU-om i s potrebnim dozvolama, no naglasili su da su betonski radovi izvedeni prije nešto manje od dvije godine, a u posljednje vrijeme dodatnih betonskih radova nije bilo.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij