hren
 

Rok za dostavu ponuda je 12. rujna 2018. godine
Nakon provedenih prethodnih savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., kao javni naručitelj, objavio je na Elektroničkom oglasniku javne nabave čak četiri otvorena postupka javne nabave!

Predmeti javne nabave su: usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, nadzora gradnje Centra, izrade glavnih projekata za 6 pretovarnih stanica te usluga vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta.

Rok za dostavu ponuda je 12. rujna 2018. godine. Zainteresirani gospodarski subjekti sve informacije mogu pronaći na Elektroničkom oglasniku javne nabave www.eojn.hr.

Izvor: Dalmatinskiportal.hr


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij