hren
 

RODITELJI OGORČENI ODLUKOM, UPRAVA TVRDI DA ORGANIZACIJA U MASLINI NIJE MOGUĆA
Roditelji čija su djeca obveznici pohađanja male škole u Dječjem vrtiću Kaštela, pobunili su se protiv odluke uprave vrtića da se ova, za djecu obavezna nastava, iz vrtića Maslina u Štafiliću premjesti u Radun. Nastava male škole koja je trebala započeti danas do daljnjeg je odgođena, a novi sastanak sa roditeljima sazvan je za večeras u 18 sati.

-Mala škola proteklih se godina odvijala u Maslini, a i osobno sam bila kod ravnateljice još 7. rujna kada mi je rečeno da će i ove godine mala škola biti organizirana u Maslini. Uz to sam dobila i naputak da pošaljem zahtjev za mlađe dijete koje pohađa vrtić Smokvica u Kaštel Kambelovcu, kako bi ga premjestili također u Maslinu, da nam olakšaju te da nam djeca ne budu u dva različita vrtića, kazala nam je jedna od majki koje su nas pozvale kako bi nam iskazale svoje probleme vezane uz ovogodišnju organizaciju male škole u Kaštelima.
-Na sastanku koji je održan ovog petka, bila je uz roditelje prisutna pedagoginja vrtića koja nam je, na veliko čuđenje roditelja, rekla da su ove godine organizirane dvije grupe male škole, jedna u Kambelovcu, a druga u Radunu, nastavila je majka te kazala kako do Raduna nema javnog prijevoza što predstavlja veliki problem za obitelj, te će u uvjetima kiše i bure, ako se ova odluka održi, morati sa malim djetetom pješačiti do Raduna.

-Odmah sam na sastanku izrazio nezadovoljstvo lokacijom u Radunu te kazao da za Radun nema javnog prijevoza na što je pedagoginja kazala kako se radi o odluci ravnateljice, kazao je otac dječaka sa posebnim potrebama koji je uz nezadovoljstvo lokacijom nezadovoljan i uvrštenjem njegovog dječaka u grupu male škole iako je svu potrebnu dokumentaciju o dječaku predao te osobno razgovarao sa upravom vrtića o osjetljivosti ovog slučaja. -Osobno sam predao papire te im objasnio da je moje dijete 100% invalid, da treba asistenta, da mu je potrebna socijalizacija sa drugom djecom, a uvršten je u grupu male škole gdje se djeca pripremaju za odlazak u školu što je neprimjereno njegovom stanju.

Jedna od majki požalila se kako živi u blizini vrtića Maslina, a sada je njeno dijete raspoređeno u vrtić u Kambelovcu. –Moja djevojčica cijeli dan je plakala kada sam joj nakon sastanka morala kazati da neće biti zajedno sa svojim prijateljima u Maslini već mora u Kambelovac. Svaki dan prolazimo pored vrtića i moja je malena jedva čekala dan kada će se sa ove strane vrtićke ograde preseliti na onu drugu, a sada je neutješna.
-Prošle godine su u Maslini bile dvije grupe male škole, a ove godine ne može biti niti jedna. Koliko je samo novaca nas poreznih obveznika potrošeno na ovaj vrtić da bi on danas, u poslijepodnevnim satima kada se odvija mala škola, bio gotovo prazan. Za to vrijeme, mi koji živimo uz vrtić moramo autobusom u Kambelovac ili pješačiti do Raduna, kazala je očito revoltirana majka.

Kako bi provjerili navode roditelja koji su ustvrdili kako je jedinica lokalne samouprave, kao osnivač Gradskog vrtića Kaštela dužna osigurati prijevoz djece do vrtića pogledali smo što kaže Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju iz kojeg citiramo dio Članka 23a:
Točka tri ovog članka navodi: Obveznik predškole koji ne pohađa dječji vrtić upisuje program predškole u dječjem vrtiću ili osnovnoj školi najbližima njegovom mjestu stanovanja koji provode program predškole za djecu koja ne pohađaju vrtić.
Nadalje se u točki četiri navodi: U slučaju da na određenom području nema dječjeg vrtića, odnosno osnovne škole koja provodi program predškole, jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave dužna je osigurati provođenje programa predškole za djecu iz stavka 3. ovoga članka, na način da osigura prijevoz djece do najbližeg dječjeg vrtića ili osnovne škole koja izvodi program predškole, ako se ne radi o udaljenosti većoj od 20 kilometara u odnosu na mjesto stanovanja djeteta.

Za razloge premještanja male škole iz vrtića Maslina u Radun upit smo poslali u Dječji vrtić Kaštela čiji odgovor donosimo u cijelosti.

Nastavno na vaš upit od 1.10. 2018. odgovaramo kako slijedi:
- Raspored održavanja programa predškole uvjetovan je raspoloživim prostorima i strukturom prijavljene djece (mjesta stanovanja), te Godišnjim planom rada Ustanove.
- Zbog sve veće potrebe za produženim boravkom roditelja, nema mogućnosti da se predškola organizira u prostoru DV „Maslina". U ovoj pedagoškoj godini DV „Kaštela" organizira program predškole u prostorima koji zadovoljavaju sve pedagoške standarde i to u DV „ Višnjica" - Radun" i DV „Tratinčica" K. Kambelovac.
- S obzirom da mrežu javnog gradskog prometa koji pokriva područje grad Kaštela, ne postoji obveza organiziranja prijevoza (čl. 23.a) jer je na području lokalne samouprave organizirana predškola na dvije lokacije u organizaciji DV „Kaštela" te jedna lokacija u organizaciji DV „Čarobni pianino".
- Djeca s teškoćama u razvoju pohađaju program predškole sukladno svojim mogućnostima koje temeljem Nalaza i mišljenje tijela vještačenja, raspoložive medicinske dokumentacije i procjene djeteta utvrđuje Stručni tim Ustanove u suradnji s roditeljima, navodi se u odgovoru kojeg smo primili iz Dječjeg vrtića Kaštela.

Hoće li Dječji vrtić Kaštela izaći u susret nezadovoljnim roditeljima vidjeti ćemo večeras na sastanku koji će biti održan u 18 sati. 


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij