hren
 

ANALIZA STANJA TIJEKOM SEZONE
Iako vremenske prilike još uvijek dozvoljavaju kupanje i uživanje u blagodatima mora, što pojedinci i koriste, službena sezona kupanja završena je polovinom rujna. Krajem godine Ministarstvo zaštite okoliša donijet će godišnji pregled kakvoće mora u vrijeme sezone kupanja, a mi sada donosimo kratak pregled kakvoće kaštelanskih plaža od polovine svibnja do polovine rujna.

Kakvoća mora ispituje se u skladu s Uredbom o kakvoći mora, prema kojoj more uzorkuje Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, a rezultate obrađuje Institut za oceanografiju i ribarstvo. Pri ispitivanju kakvoće mora na plažama, o lokacijama odluku donose uglavnom lokalne zajednice, odnosno na splitskom području Županija Splitsko-dalmatinska.
U redovnim ispitivanjima more je uzorkovano deset puta, svakih 14 dana, a ispituju se mikrobiološki pokazatelji, odnosno prisutstvo crijevnih enterokoka i Escherichia coli.

Prvo ispitivanje na području Kaštela odrađeno je 15. svibnja, a posljednje ovogodišnje 17. rujna i to na 11 kaštelanskih plaža te nekoliko puta na nepostojećoj plaži „kod spomenika“ u Kaštel Novom.
Sve službene plaže pri ispitivanjima bile su pogodne za kupanje, a ocjene su se kretale od zadovoljavajuće do izvrsne kvalitete.
Ukupno gledano najlošija kakvoća mora, iako pogodna za kupanje, bila je u svibnju, a najbolja u drugoj polovini lipnja i početkom srpnja te na početku rujna.

Plaža s najboljom kakvoćom mora, koja je dobila svih deset ocjena izvrsno je plaža Resnik u Štafiliću, a slijedi plaža hotela Palace u Starom, gdje je devet puta kakvoća bila izvrsna, a jednom dobra. Devet puta izvrsna kakvoća je bila i na plaži Gabine u Štafiliću, no jednom je dobila ocjenu zadovoljavajuće. Slijedi plaža Puntica ili Poštanski u Lukšiću koja je osam puta bila izvrsna i dva puta dobra, dok su plaže Šulavy u Lukšiću i Torac u Gomilici osam puta bile izvrsne, no dva puta zadovoljavajuće. Plaža Kamp u Gomilici šest puta je bila izvrsna, tri puta dobra i jednom zadovoljavajuća, dok je plaža Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću sedam puta bila izvrsna, jednom dobra i dva puta zadovoljavajuća. Plaža Baletna u Kambelovcu, koja je u prošlim godinama bila uz bok Resniku i Palaceu, ove je godine šest puta bila izvrsna, dva puta dobra i dva puta zadovoljavajuća. Plaža Đardin u Starom ovo ljeto nije se iskazala po kakvoći jer je na njoj more pet puta bilo izvrsno, tri puta dobro i dva puta zadovoljavajuće, a „najlošije“ stanje bilo je na Gojači u Sućurcu gdje je kakvoća četiri puta bila izvrsna, jednom dobra i pet puta zadovoljavajuća.

Kako smo naveli, kraće vrijeme na prijedlog vijećnice Milije Baldić Lukšić i Županijske skupštine more je uzorkovano i kod spomenika u Kaštel Novom, a njegova kakvoća bila je dva puta zadovoljavajuća, dva puta izvrsna te jednom nezadovoljavajuća za kupanje, no kako to nije područje kupanja nije predstavljalo niti problem. No, problem se stvorio jer su nadležni koji uzorkuju more shvatili da se uzorkovanjem na tom mjestu krši Uredba o kakvoći mora, koja kaže da se more uzorkuje na službenim plažama s većim brojem kupača, a ne na području u centru mjesta gdje se nitko ne kupa.

Reakcijom nadležnih iz Nastavnog zavoda, Grada Kaštela i Županije, uzorkovanje i ispitivanje mora na toj lokaciji je prekinuto no ostaje za vidjeti kako će se statistika provedenih uzorkovanja na tom mjestu odraziti na završnu godišnju statistiku i izvješće o kakvoći mora. Nikoga neće iznenaditi ako Kaštela, zbog „ofrlje“ odluke Županijske skupštine, još jednom budu označena kao područje gdje se more „crveni“, odnosno u jednom trenutku zabilježen je  nezadovoljavajući rezultat.

Umjesto područja u centru mjesta za sljedeću godinu očekujemo od nadležnih i uzorkovanje preostalih frekventnih kaštelanskih plaža, poput one na Bilima ili ispod zračne luke.


KOMENTARI: