hren

KIŠA I PLAVLJENJE
Da pojedina područja u Kaštelima plave tijekom svake veće kiše, znaju i ptice na granama, a uzroka je više, od konfiguracije terena i lošeg stanja obale pa do neprohodnih bujica i začepljenih šahti za oborinsku odvodnju. Kako meteorolozi za početak sljedećeg tjedna najavljuju značajnije oborine, provjerili smo jesu li neki od uzroka, koji se mogu privremeno riješiti, uklonjeni i tako smanjena opasnost i za objekte i građane.

O šahtama za oborinsku odvodnju skrbe djelatnici Vlastitog komunalnog pogona, gdje su nam kazali kako šahte održavanju sustavno, zavisno od vremenskih situacija i stanja na terenu, a u prethodnim danima šahte su očišćene na većini frekventnih mjesta.  No, na mnogim pozicijama šahte bi se trebale čistiti svaki dan, što je ponekad neizvedivo, kako zbog vremena tako i ljudstva.

Bujične potoke, kojih je u Kaštelima značajan broj, održavaju Hrvatske vode, odakle su nam na naš upit o uređivanju istih, odgovorili kako bujice generalno održavaju tri puta godišnje, no kako i oni, prema potrebama, reagiraju i češće održavaju bujice, posebno nakon najava većih kiša.

- Bujice grada Kaštela, održavaju se tri puta godišnje košenjem te po potrebi sanacijom korita u svrhu osiguranja protočnosti profila, odnosno zaštite od štetnog djelovanja voda.
Stručne službe Hrvatskih voda prate vremensku prognozu i prije najave svake kiše, obilaze teren. Pri tom se izvode radovi čišćenja rešetki i izvlačenja otpadnog materijala iz kanala kako ne bi došlo do začepljenja korita, odnosno plavljenja.
Također, organizirano je dežurstvo tijekom svake kiše, a nakon kiše vrši se čišćenje nanesenog materijala. Uglavnom kiša i vjetar nanesu  otpadni materijal sa susjednih parcela.

Bujice se uredno održavaju i imaju osiguranu protočnost, međutim problem grada Kaštela je infrastrukturne naravi, odnosno novoizgrađeni  objekti (uključujući i prometnice) koji nemaju riješenu oborinsku odvodnju sa svojih površina na primjeren način. Posljedica navedenog je velika količina vode koja nekontrolirano završi u bujicama i na pojedinim mjestima dolazi do izlijevanja.

Ovim putem apeliramo na građane grada Kaštela da održavaju svoje parcele, da ne uzurpiraju javno vodno dobro, ne odlažu komunalni otpad uz vodotoke, jer uz sav napor da održavamo čistim vodotoke, kiša i vjetar nanesu razni otpad, najlone, kante, madrace koji onemoguće protočnost bujica – kazali su nadležni u Hrvatskim vodama.

A što nas uskoro očekuje imat ćemo priliku svi vidjeti, a želja svih je što manje posla u narednim danima kako kaštelanskim vatrogascima, tako i djelatnicima Vlastitog pogona.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij