hren
 

ČISTA KAŠTELA
Grad Kaštela objavio je na svojim web stranicama  raspored postavljanja kontejnera za glomazni otpad kako bi se građanima maksimalno izišlo u susret kad je u pitanju pravilno odlaganje otpada. Kako nekontrolirano odlaganje otpada po javnim površinama ne bi narušavalo izgled grada, što iziskuje i velika financijska sredstva, Grad je odlučio poduzeti još jednu aktivnost kako bi uklonio otpad s javnih površina.

Naime, Grad Kaštela će na pojedine pozicije po mjesnim odborima postaviti velike kontejnere za glomazni otpad s ciljem da se spriječi nagrđivanje javnih površina i u cilju uvođenja reda.

Molimo građane da propisno odlažu otpad u kontejnere u vrijeme i na način da prostor sačuvamo urednim.

Također mole se građani da ne odlažu otpad oko kontejnera ili u vrijeme kad se kontejenr ne nalazi na mjestu odlaganja. Komunalno redarstvo Grada Kaštela će kontrolirati način odlaganja otpada i strogo sankcionirati prekršitelje.

Vrijeme postavljanja i raspored kontejnera bit će organiziran na način da kontejeneri budu što dostupniji najvećem broju građana i da se odveze što više otpada.

Raspored je predviđen na način da osigura uredno odvoženje otpada i da se otpad na pojedinoj poziciji zadržava što kraće vrijeme, poručuju iz Grada.

U dane blagdana raspored se ne provodi zbog nemogućnosti odvoza na deponij.

Dobra je vijest da će za nekoliko dana, s radom započeti i novoizgrađeno reciklažno dvorište u Rudinama u koje će građani moći samostalno dovoziti otpad u vremenu od 8 do 12 sati.

Podsjetimo, krupni (glomazni) otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama. Ukoliko je glomazni otpad neodgovorno odbačen u prirodu ili na divlja odlagališta, troškove njegova uklanjanja plaćamo svi, piše kastela.hr.

Raspored postavljanja kontejnera za glomazni otpad 

 

KOMENTARI: