hren

Udruga Krizni Eko Kaštelanski Stožer poslala nam je odgovor na, kako navode, neistine objavljene u članku na četvrtoj i petoj stranici Slobodne Dalmacije, 07. studenoga 2018.g. s naslovom ''Kaštelani gase cementaru, bez posla ostaje 306 ljudi“, kao i na neistine objavljene u članku na devetoj stranici Slobodne Dalmacije, 9. studenog 2018. g. s naslovom „Gradonačelniče obmanjujete“. Odgovor donosimo u cijelosti.

"Zabrana suspaljivanja otpada na području Grada Kaštela ne može predstavljati iznenađenje  jer je Gradsko vijeće Grada Kaštela još prije donijelo četiri zaključka tj. odluke kojima se zabranjuje suspaljivanje i spaljivanje otpada (23. svibnja 2011.g., 22. rujna 2011. g., 24. srpnja 2012. g. te 20. ožujka 2013. g.).

Udruga KEKS je tijekom javne rasprave dala 19 primjedbi, mišljenja i prijedloga na Stratešku studiju utjecaja na okoliš izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a Kaštela. Samo je jedno jedino mišljenje tj. prijedlog za uvrštavanje u Stratešku studiju bilo vezano za spaljivanje i suspaljivanje otpada a glasi: „19. U Strateškoj studiji treba navesti: „Na području Grada Kaštela zabranjuje se korištenje otpada kao goriva, gorivog otpada, goriva proizvedenog iz otpada ili otpada kojem je ukinut status otpada, a sve prema već donesenim odlukama i zaključcima Gradskog vijeća Grada Kaštela (u prilogu). Na području Grada Kaštela zabranjuje se termička obrada ili oporaba otpada ili tvari kojoj je ukinut status otpada u građevinama i objektima kojima to nije primarna gospodarska djelatnost.“  

Troska ni u kojem slučaju nije gorivo niti ima svojstva gorivosti niti joj se ukida status otpada. Nastaje pri proizvodnji željeza i čelika na temperaturama koje su jednake temperaturama u pećima za proizvodnju klinkera. Niti se spaljuje, niti se suspaljuje u cementarama iz razloga što se ne može ni spaliti ni suspaliti. Dodaje se sirovini (tupini) kao korektiv a ne kao gorivi sastojak jer ne gori. Stoga nije istina da se bi se zabrana spaljivanja i suspaljivanja odnosila na trosku i slične negorive otpadne tvari.  Neistina je da se navedenim prijedlogom udruge KEKS o uvrštavanju odluka i zaključaka Gradskog vijeća u Stratešku studiju, htjelo onemogućiti  tehnološki proces prizvodnje cementa i na taj način zatvoriti tvornicu a radnike poslati na ulicu.

Neistina je da je udruga KEKS tužila Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zbog Sudije utjecaja na okoliš koja se odnosi na budući CGO Lećevica. Naprotiv, udruga je tražila izradu Studije utjecaja na okoliš.

Iznošenje neistina te neopravdano povezivanje udruge KEKS s mogućim zatvaranjem tvornice smatramo javnim pozivom na linč. Smatramo pokušajem utjerivanja staha pripadnicima udruga koje se bore za zaštitu okoliša kako ubuduće ne bi sudjelovale u javnim raspravama.

Također, članke smatramo pritiskom na gradske vijećnike koji još nisu ni upoznati sa samom Strateškom studijom kao i s činjenicom kada će ona doći na red za usvajanje. Možemo pretpostaviti da bi neistinitio prikazivanje nemogućnosti suspaljivanja troske, te posljedično tome zatvaranje tvornice, trebalo natjerati vijećnike da ponište prethodno donesene odluke i zaključke o spaljivanju i suspaljivanju. Ali troska ne gori, pa se prema tome ni ne suspaljuje. Pa ni odluke ne treba poništavati.

Kako se uskoro očekuje izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Lećevica koji bi iz miješanog komunalnog otpada trebao proizvoditi gorivi otpad (pogrešno nazivan „gorivo iz otpada“), poništavanjem odluka i zaključaka Gradskog vijeća o suspaljivanju i spaljivanju, otvorila bi se mogućnost suspaljivanja tog „gorivog otpada“ u cementarama što bi samim cementarama povećalo prihode.

Uporno se forsira pogrešan naziv „gorivo iz otpada“. Ali to nije istinito. To je otpad i tako je navedeno u Katalogu otpada RH (19 12 10). Gorivo se kupuje ali cementare to „gorivo“ ne bi kupovale već bi im se plaćalo njegovo suspaljivanje jer je to „gorivo“ u biti otpad.

Navedenim prijedlogom udruge KEKS za uvrštavanjem odluka i zaključaka Gradskog vijeća u Stratešku studiju htjelo se upravo spriječiti mogućnost spaljivanja tj. suspaljivanja gorivog otpada na području Grada Kaštela. Navedeni prijedlog udruge KEKS, da bi uopće ušao u prijedlog Strateške studije, trebao je proći, a očito je i prošao, i recenziju savjetodavnog stručnog Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Što se tiče navoda o pozitivnim učincima poslovanja cementare kroz zaposlenost, možemo primjetiti da su kaštelanske cementare 1991. godine (Dalmacijacement) zapošljavale 2.198 radnika. Privatizacijom, broj radnika je naglo opao. Cemex je cementare preuzeo 2005. godine. Ne raspolažemo s informacijama koliko je zaposlenika preuzeo ali dvije godine kasnije, 2007. godine, zaposlenih je bilo 789;  2015. godine 455 a sada tri godine kasnije, prema navodima iz članka, broj uposlenih iznosi 306. Možemo primjetiti da se pozitivni učinci poslovanja mogu postići i smanjenjem broja zaposlenika.

Napominjemo da tvrtka Cemex sada ima dozvolu za suspaljivanje 44.000 tona/godišnje tekućeg gorivog opasnog otpada. Suspaljivanjem različitih vrsta otpada u cementarama, u zrak se emitiraju ogromne količine štetnih tvari. Prema javno dostupnim podacima Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, kaštelanske cementare su u periodu od 2014.-2017. godine, prosječno godišnje u zrak zajedno ispuštale   2.313.692 tone CO, 1.198.469 tona NOx, 64.845 tona organskog C, 20.165 tona krutih čestica, 8.893 tone SO2, 453  tone HCl. O emisijama dioksina, žive i sličnih tvari nema javno dostupnih podataka.Preračunato na jedan sat rada pogona, prosječno su svaki sat tj. svakih 60 minuta,  zajedno ispustili u atmosferu 425  tona CO, 216  tona NOx, 11,6 tona organskog C,  3,6  tona krutih čestica, 1,67 tona SO2, 83 kilograma HCl.

Zabrana suspaljivanja i spaljivanja otpada nije ključ u bravu cementare. To je ključ u bravu suspalionice otpada koja emitira štetne tvari u zrak. Emitira štetne tvari koje zasigurno nemaju neutralan ili pozitivan učinak po zdravlje stanovništva. Imaju li te emisije utjecaj na povećani broj novotvorina kao i na propadanje šumske vegetacije, ne znamo. Možemo samo nagađati i pretpostavljati jer takva pitanja do sada nisu ni postavljana.

Nitko se u udruzi KEKS ne protivi da tvornica proizvodi klinker i cement u skladu s ekološkim normama i zakonskim propisima Republike Hrvatske. Naprotiv, biti ćemo jako sretni nastavi li tvornica cementa raditi zadovoljavajući zadane ekološke standarde", odgovor je Udruge KEKS.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij