hren

Danas je u redakciju Portala grada Kaštela pristiglo otvoreno pismo Saveza za Kaštela u kojem se traži aktivnija uloga kako gradonačelnika tako i gradskih vijećnika, a po pitanju prigradske željezničke pruge koja bi Split povezala sa zračnom lukom u Resniku. Pismo donosimo u cijelosti...

“Poštovani,

Kao što ste svi vjerojatno upoznati, isto kao većina stanovnika ovog područja putem medija, trenutno je u tijeku postupak koja ima za cilj izgradnju brze prigradske željeznice na relaciji Split – Zračna luka Split. Navedeni projekt je krucijalan za razvoj šire aglomeracije splitskog područja, te je kao takav prepoznat i od Vlade Republike Hrvatske, na čijoj je sjednici u mjesecu svibnju ove godine uvršten kao strateški projekt ovog područja s izglednim EU sufinanciranjem.

Predmetni projekt trenutno je u fazi odabira najprihvatljivije trase za navedenu dionicu željezničke pruge, nakon čega će se raditi relevantne studije. Ovaj projekt je od iznimnog značaja za cijelo ovo područje, a pogotovo za Grad Kaštela čijim područjem najvećim dijelom prolazi, jer će isti imati za cilj ogromno prometno rasterećenje, pogotovo u ljetnim mjesecima, povećanu sigurnost u prometu, ekološke učinke…

Međutim, ono što tek predstavlja pravi potencijal ovog projekta za razvoj grada Kaštela upravo je buduća trasa pruge, koja, ukoliko se povuku pametni potezi, može dovesti do ogromnog razvoja cijelog područja grada Kaštela. U javnosti se spominje priča o dvije trasi, jedna uz D8 magistralu te druga koja predviđa spuštanje pruge iz Sadina prema Zračnoj luci. Trasa uz cestu D8 od mosta u Kaštel Kambelovcu bi bila prihvatljiva da se uzela u obzir prije proširenja odnosno izgradnje nove ceste, dok trasa preko Sadina u potpunosti zaobilazi naseljeno područje grada Kaštela.

Iako se ovakav veliki projekt dogodi možda jednom u više desetljeća, iako je njegovo financiranje izgledno državnim novcem i EU sredstvima, te iako isti predviđa prolazak najvećim dijelom kroz grad Kaštela, stječe se dojam da odabir trase za projekt prolazi u apsolutnoj tišini i nezainteresiranosti upravljačkih institucija grada Kaštela, te Vam stoga ovim putem kao predstavnicima i članovima upravljačkih institucija grada Kaštela želim podignuti svijest o ovom vrlo bitnom projektu za grad Kaštela i budući razvoja našega Grada. Prilika nam se pruža sama od sebe, a nas kao da nije niti briga.

Ono na što Vam ovim putem želim skrenuti pozornost odnosno kao osnovu za raspravu predložiti jest trasa pruge koja bi vodila od postojeće pruge u Kaštel Kambelovca prije nadvožnjaka, spuštanje na trasu vodovoda u nenaseljenom dijelu Kaštel Lukšića pa trasom vodovoda sve do Kaštel Novog, od kuda postoji mogućnost ukopavanje pod novu planiranu ulicu koja vodi od područja Vodovoda u Kaštel Novom  preko Sebastijanove ulice i ulice Franje Kuharića  do Škrabrnjske ulice te spuštanje područjem poljoprivredne zone do Zračne luke. U određenim naseljenim dijelovima gdje prolaze ulice, prugu bi trebalo ukopati ispod ceste, a što je izvedivo za projekt ovakvog značaja.

Prednosti navedene trase pruge su slijedeće:
- maksimalno iskorištavanje već postojeće trase pruge između dvije ceste u Kaštelima;
- razvoj grada Kaštela na dijelu između kaštelanske ceste i D8 Magistrale – novi centar Grada;
- navedena trasa uglavnom je vlasničko-pravno čista te ne postoji potreba provođenja postupaka izvlaštenja niti troškovi izvlaštenja privatnih čestica;
- obzirom da trasa vodovoda već odavno postoji, navedeno područje uglavnom nije “zagađeno” objektima;
- trasa prolazi uglavnom u blizini kaštelanskih osnovnih škola te drugih sadržaja, a što bi uvelike unaprijedilo
mobilnost stanovnika ovog područja;
- Dijelom ovog područja treba prolaziti buduća krucijalna prometnica između dvije ceste predviđena GUP-om i PPU Kaštela, pogotovo u dijelu spoja sa Škabrnjskom ulicom preko sadašnje Sebastijanove ulice i ulice Franje Kuharića.

Građani grada Kaštela već su mnogo puta upućivali upite vezano za korištenje trase vodovoda na što im je od prestavnika Grada odgovarano da prema namjeni površina iz GUP-a postoji ucrtan prometni koridor za izgradnju nerazvrstane gradske prometnice upravo u većem dijelu po parceli vodovoda, ali da će do otvaranja prometne povezanosti po trasi vodovoda doći kada Grad navedenu investiciju uvrsti u Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a Gradsko vijeće ga razmotri i usvoji.

Trasa koja bi započinjala odvojkom sa postojeće magistralne pruge u Kaštel Kambelovcu prije nadvožnjaka do spoja sa trasom vodovoda bila bi u duljini cca 550 m,  zatim provela trasom vodovoda od Kaštel Lukšića do ispod groblja u Kaštel Novom ukupne duljine 3,58 km, dionica od groblja u Kaštel Novom do Škabrnjske ulice ukupne duljine 1,07 km te daljnje povezivanjem od Škabrnjske ulice do Zračne luke u prostoru koji uglavnom predstavlja neizgrađenu poljoprivrednu zonu.

Ovaj Vam zahtjev šaljem učeći iz prošlosti kada nije bilo dovoljno pameti da se planira trasa pruge prilikom proširenja magistrale D8 kada je najlakše bilo isplanirati navedenu trasu željeznice. Sada nam se pružila ponovna šansa da donekle popravimo ovu stvar, pogotovo jer se radi o strateškom projektu Vlade RH  s izglednim EU financiranjem, dok bi na ovaj način grad Kaštela imao višestruke benefite i ogroman razvojni potencijal i to područja koje nije neposredno uz more.

Molim Vas sve skupa da ozbiljno razmotrite ovo pitanje, te da ga argumentirano raspravite sve u cilju da ne propustimo još jednu priliku za razvoj velikog dijela grada Kaštela.”

Srdačan pozdrav,

Udruga Savez za Kaštela:

Mario Serajlić, mag.iur.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij