hren
 

NA RASPOLAGANJU 24 MILIJUNA KUNA
U sklopu programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za dodjelu 24 milijuna kuna subjektima malog gospodarstva, odnosno trgovačkim društvima izvan javnog sektora, obrti ma i zadrugama te obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja pružaju ugostiteljske ili turističke usluge, a s ciljem podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva u 2019. godini.

- Ove godine izdvojili smo gotovo 24 milijuna kuna za projekte namijenjene jačanju atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma. Posebnu pažnju kroz program posvećujemo i razvoju turizma na kontinentu, dalmatinskom zaleđu i otocima, održivom razvoju, korištenju novih digitalnih tehnologija te povezivanju poljoprivrede i turizma. Nastavak je to naših dosadašnjih aktivnosti usmjerenih prema ravnomjernijem turističkom razvoju naše zemlje, povećanju turističke potrošnje i poticanju cjelogodišnjeg turizma . kazao je o ovom pozivu  ministar turizma Gari Cappelli.

Sredstava će se dodjeljivati za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj.
Javni poziv provodit će se kroz četiri različite mjere i to kroz mjeru A koja se odnosi na povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata poput hotela, kampova, ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj te ugostiteljskih objekata na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, mjeru B koja obuhvaća razvoj posebnih oblika turizma, mjeru C. odnosno dostupnost i sigurnost te mjeru D, prepoznatljivost.

Javni poziv otvoren je od 28. siječnja, a traje do 1. ožujka 2019. godine. Prijave se obvezno podnose online, putem ispunjenog Prijavnog obrasca KTG/2019 kojeg je potrebno dostaviti i u tiskanom obliku s opisom projekta i svim prilozima na adresu Ministarstva.

Sve detalje javnog poziva, način dostave, potrebnu dokumentaciju, obrasce  i druge podatke možete pronaći OVDJE


KOMENTARI: