hren
 

ŽUPANIJA RASPISALA NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA I TURISTIČKIH ZAJEDNICA
Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko – dalmatinske županije raspisao je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava  za financiranje projekata i manifestacija udruga  i turističkih zajednica  iz područja razvoja i promoviranja turizma Splitsko-dalmatinske županije u 2019. godini,  a s ciljem osnaživanja međusobne suradnje u provedbi razvoja i valorizacije turizma na području naše županije.

Prije svega poticanja razvoja Dalmatinske zagore, obogaćivanja pred i post sezone i stvaranje novih proizvoda, autentičnosti doživljaja vezanih za turističku tradiciju i stvaranje cjelogodišnje ponude proizvoda temeljenih na njoj, kao i međunarodno promoviranje same turističke ponude Splitsko–dalmatinske županije.

Pravo na podnošenje prijave imaju udruge i lokalne turističke zajednice s područja  županije kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje profita već koje djeluju sukladnoZakonu o udrugama i Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, a kriteriji za odabir kao i način kako se može ostvariti prednost u financiranju, detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Natječaj  na stranicama Županije.

Za financiranje projekata u okviru ovog natječaja osigurano je 400 tisuća kuna, s tim da je najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta 2 tisuće, a najveći 30 tisuća kuna.

Prijave obvezno trebaju sadržavati ispunjen, ovjeren i potpisan obrazac za prijavu projekta, Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo), Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac izjave o podmirenju obveza, Obrazac završno financijsko izvješće i Obrazac  završno opisno izvješće, koji se mogu preuzeti na web stranici Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr.

Potrebno je također priložiti i izvadak iz Registra udruga ili drugog odgovarajućeg registra sa svim podacima udruge, ispis elektronske stranice iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija, potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, kao i potvrdu nadležnog suda da se ne vodi postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje te Media plan, kojeg dostavljaju korisnici kojima su sredstva odobrena, a projekt ili manifestacija još nije održana, prilikom potpisivanja ugovora. Neobvezni dio prijave, koji svakako može pripomoći,  opis je dosadašnjih aktivnosti i realiziranih programa i projekata s priloženim izvodima iz novinskih članaka, publikacija, fotografije i slično.

Navedena dokumentacija, koja naravno mora biti potpisana i ovjerena pečatom, dostavlja se u jednom primjerku poštom preporučeno na adresu Splitsko–dalmatinske županije, Upravni odjel za turizam i pomorstvo, s naznakom Prijava za financiranje projekata udruga i turističkih zajednica iz područja razvoja i promoviranja turizma  Splitsko-dalmatinske županije,  Domovinskog rata 2,  21 000  Split ili osobno u pisarnicu Županije na istoj adresi.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od raspisivanja natječaja, odnosno do 18. ožujka, a sve dodatne informacije mogu se dobiti i na adresi elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odluku o odabiru prijavljenih programa i projekata donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za ocjenu prijava, a popis svih odabranih projekata biti će objavljen na web stranici Splitsko-dalmatinske županije.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij