hren
 

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019/20
Upisi u DV Kaštela ove će se godine provesti u vremenu od 6. do 10. svibnja, a upisi će se vršiti za pet programa, male jaslice za djecu od navršene prve godine života, velike jaslice za djecu od navršene druge godine života, 10-satni redovni program, poludnevni jutarnji program te poludnevni poslijepodnevni program.

Roditelji i skrbnici mališana zahtjeve za upis moći će podnijeti u DV Maslina u Kaštel Štafiliću i to tijekom navedenih dana od 8.30 do 18.30 sati.

Uz zahtjev za upis trebaju dostaviti osnovne dokumente, poput Upitnika, rodnog lista djeteta i dokaz o prebivalištu roditelja, kao i posebne dokumente kojima roditelji ili staratelji dokazuju pravo prednosti pri upisu, a na osnovu statusa zaposlenih roditelja, zaposlenih samohranih roditelja, djeca pred polazak u školu, djeca u udomiteljskim obiteljima, djeca invalida Domovinskog rata, djeca u obitelji s troje ili više maloljetne djece, djeca s teškoćama u razvoju i drugo.

Povjerenstvo za upis djece završit će postupak i oglasiti rezultate na oglasnim pločama svih svojih objekta  te na web stranici www.dv-kastela.hr , dana  24. svibnja 2019.godine.
Protiv odluke Povjerenstva za upis, podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana oglašavanja rezultata upisa sa listom prvenstva.

Potpuni oglas o upisu, s potrebnim informacijama možete vidjeti OVDJE.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij