hren

ZA PROBLEME KRIVI NEODGOVORNI GRAĐANI, ZA POBOLJŠANJE ZASLUŽAN IZOSTANAK KIŠE
Iako su iza nas dani vikenda i praznika na dijelu kaštelanskih plaža nije vladala uobičajena gužva, što je pokazatelj da su građani bili na oprezu zbog činjenice da je prije tjedan dana dio plaža, njih pet od jedanaest, bio kratkotrajno onečišćen.

Zadnja ispitivanja koje je obavio Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, govore da je na deset kaštelanskih plaža more zadovoljavajuće za kupanje, dok granicu prelaze samo parametri na plaži Gojača.

Na šest plaža, Šoulavy i Puntica u Lukšiću, Palace u Starom te Resnik i Gabine u Štafiliću more je redovno uzorkovano 29. srpnja kada je pokazalo kakvoća na tim lokacijama u rasponu između dobro i izvrsno pa nije bilo potrebe niti dojava o potrebi dodatnih uzorkovanja.

Na preostalih pet plaža, Gojača u Sućurcu, Kamp u Gomilici, Baletna u Kambelovcu, Miljenko i Dobrila u Lukšiću te Đardin u Starom more je pri redovnom ispitivanju bilo nezadovoljavajuće kakvoće pa su uzorkovanja i ispitivanja kakvoće mora za te plaže obavljena još četiri puta.

Tako su rezultati 31. srpnja pokazali poboljšanje kakvoće samo na plaži Đardin, gdje je tog dana more ponijelo ocjenu zadovoljavajuće. Ostale četiri plaže i dalje su bile nezadovoljavajuće kakvoće mora.
Dodatna uzorkovanja su potom obavljena i 1., 2. i 3. kolovoza, a na sva tri uzorkovanja more na plaži Miljenko i Dobrila bilo je izvrsne kakvoće pa je ova plaža „vraćena“ među plaže s odgovarajućim morem za kupanje.

Plaža Đardin na ta tri dodatna uzorkovanja dobila je dva puta ocjenu dobar i jednom izvrsno, Baletna je kronološki dobila ocjene izvrsno, dobro i dobro, a Kamp izvrsno, zadovoljavajuće i zadovoljavajuće.
U svim ispitivanjima od 29. srpnja do 3. kolovoza plaža Gojača samo je jednom imala pozitivnu ocjenu i to 2. kolovoza kada je more bilo dobre kakvoće.

Na kaštelanskim plažama more je uzorkovano i ispitivano u redovnim kontrolama šest puta, a ispitivanja su pokazala da je more najčistije bilo na plažama Resnik, Gabine i Torac, gdje je analiza svaki put pokazala izvrsnu kakvoću mora za kupanje. Plaže Palace i Puntica pet puta su zaslužile ocjenu izvrsno, a svaka od njih jednom ocjenu dobro, dok je plaža Šoulavy nakon četiri ispitivanja imala ocjenu izvrsno, a dva puta dobro.

Nadležni će na „ugroženim“ plažama izvršiti još poneko dodatno ispitivanje, a redovno ispitivanje kakvoće mora uslijedit će za približno tjedan dana kada ćemo saznati i nove ocjene za  kaštelanske plaže sa, do sada, čistim morem.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij