hren
 

NASTAVLJAJU SE PROBLEMI
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije, u ponedjeljak 14. kolovoza izvršio je redovna uzorkovanja te ispitivanje kakvoće mora na kaštelanskim plažama. Prvi preliminarni rezultati pokazali su prisustvo escherichia koli iznad dopuštenih graničnih vrijednosti na plažama Baletna u Kaštel Kambelovcu i Gojača u Kaštel Sućurcu.

Isti preliminarni rezultati ne pokazuju zagađenje na drugim plažama pa su nadležni, za sada, objavili samo rezultate s ove dvije plaže, kako bi upozorili kupače  na onečišćenje mora na tim lokacijama.

Ostale rezultate, kao i detaljnije izvješće s eventualnim problematičnim lokacijama, objavit ćemo po objavi na službenim stranicama IZOR-a.

Povodom novog onečišćenja županija Splitsko – dalmatinska izdala je priopćenje za javnost.

- Splitsko - dalmatinska županija obavještava javnost da je došlo do trajnog onečišćenja mora sukladno članku 27. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/07) na području Grada Kaštela na sljedećim lokacijama:

Gojača, Kaštel Sućurac,
Baletna škola, Kaštel Kambelovac.

Dana 12.08.2019., u 7. ciklusu ispitivanja kakvoće mora za kupanje na predmetnim lokacijama uzorkovana je morska voda, a mikrobiološkom analizom utvrđeno je prekoračenje graničnih vrijednosti propisanih Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) za mikrobiološki pokazatelj Escerichia coli.
Podaci o onečišćenju su uneseni u bazu podataka o kakvoći mora i dostupni su putem aplikacije za unos, obradu i valorizaciju podataka te izvješćivanje i informiranje javnosti
– stoji u obavijesti iz Županije.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij