hren

Ponukani stausom koji je na svom Facebook profilu ovih dana objavila naša sugrađanka, a u kojem se govori o tome kako postupiti kada se pronađe ozlijeđena životinja, istražili smo što o takvim slučajevima govori Zakon o zaštiti životinja ali i Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca Grada Kaštela.

Facebook status naše sugrađanke donosimo u cijelosti…
„Ideš vanka, naletiš na macu koja umire, valjda prošlo milijun svita pokraj nje... Zoveš sve veterinare redom i uspiješ jednog dobit. Hvala im sta su izašli na teren. Nažalost mačici i mačicima nije bilo spasa (skotna), bar se nije mučila. Ta pomoć me došla 275 kn. Izašla san sa 100 kn vanka jer neman vise.... Nije ni čudo šta nitko neće pomoć. Onaj dio kojem je I stalo nema love. drugi dio zaboli k….. Ugl sad štedim za uspavljivanje jadne mace jer neka stoka koja ju je zgazila nije ni zakočila. Hvala šta živim u tako modernom fucking društvu di se nema love za platit dežurnog veterinara......pa da jadne životinje ne pate jer niko neće da plati za njih.“

Ukratko, obaveza svih nas je slijedeća… Ako naiđete na ozlijeđenu životinju, odvedite je veterinaru. Troškove liječenje snosi vlasnik. Ukoliko je on nepoznat, trošak liječenja snosi lokalna jedinica samouprave.

Zakon o zaštiti životinja :

Obveza pružanja pomoći životinji

Članak 7.

(1) Svatko tko ozlijedi životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.

(2) Ako nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju, pružanje potrebne pomoći životinjama mora organizirati i financirati jedinica lokalne samouprave na čijem je području životinja ozlijeđena.

(3) Ako se utvrdi vlasnik ozlijeđene životinje, troškove iz stavka 2. ovoga članka snosi vlasnik.

Svaki veterinar dužan je pružiti pomoć ozlijeđenoj životinji.

Nakon pružanja veterinarske pomoći, ozlijeđena životinja ne smije se izbaciti na ulicu.

Jedinica lokalne samouprave (gradovi i općine) dužna je osigurati smještaj.

Zakon o zaštiti životinja:

Jedinice lokalne samouprave

Članak 62.

(1) Poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja organiziraju i financiraju jedinice lokalne samouprave.

(2) Na području svake jedinice područne (regionalne) samouprave mora se osnovati najmanje jedno sklonište u kojem je osigurano najmanje 50 smještajnih mjesta za životinje.

(3) Sve jedinice lokalne samouprave obvezne su sudjelovati u financiranju osnivanja i rada skloništa iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Jedinica lokalne samouprave može sklopiti ugovor o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja sa skloništem osobe iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona koje se nalazi na području jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj je smještena jedinica lokalne samouprave.

(5) Način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

(6) Jedinice lokalne samouprave mogu propisati trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja.

Iz Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca Grada Kaštela…

Članak 24.

(I) Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.

(2) Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i bolesnim životinjama mora organizirati i financirati Grad Kaštela.

(3) Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili bolesne životinje, troškove snosi posjednik.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij