hren
 

OBAVIJEST  MASLINARIMA
Obavještavamo maslinare da  na opažačkim  lokalitetima u Splitsko-dalmatinskoj te Dubrovačko-neretvanskoj županiji bilježimo let  druge generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae).Na većini lokaliteta let je slabog do  srednjeg  intenziteta,dok na pojedinim lokalitetima (Živogošće,Ston) bilježimo let jakog intenziteta.

Na plodovima pogodnim za odlaganje jajašaca ( sorte krupnijeg ploda,blizina vode, navodnjavanje ) očekuju se  infekcije, stoga maslinarima preporučujemo redoviti obilazak maslinika i pregled plodova  ( 100  po masliniku).

Štete koje je uzrokovala prva generacija ovog štetnika u većini maslinika su evidentirane u vidu patule (parazitacija narančaste mušice) , a takvi plodovi su otpali .Potencijal muhe za sada nije velik, ali  treba pratiti drugu generacije koja se može razviti ukoliko vremenski uvjeti tome budu pogodovali (pad temperature,oborine).

Preventivene mjere zaštite preporučujemo kod je napadnuto više od 5% plodova, uporabom mamaka (Success bait, Eco trap, Buminal + Dimetoat ) ,gdje su se one do sada redovito provodile.
Mamke Success bait i Eco trap mogu koristiti maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRH,Mjera 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika.
Ukoliko se nakon uzorkovanja utvrdi  10-15 % zaraženih plodova, potrebno je  primijeniti kurativnu metodu tj. izvršiti tretiranje cijele krošnje pripravcima registriranim za ovog štetnika:
-    dimetoat ( Chromogor, Rogor 40, Calinogor, Perfektion)  
-    deltametrin ( Decis 2,5 EC,Decis 100 EC)   ili
-    fosmet ( Imidan 50 WG)
Za sada na većini lokaliteta nije potrebno koristiti ovu metodu, pa preporučujemo praćenje obavijesti sukladno stanju na terenu.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja propisno zbrinite.
Skupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja će se obaviti 28.08.2018. (srijeda) u Sinju, lokalitet Poljoljekarne Hipodrom, Put Piketa, od 9:00-11:00 h, te isti dan u Opuzenu,poljoljekarna Poljopromet d.o.o.,Jasenska bb, od 14:00-16:00, a 30.08. 2018. (petak) u Imotskom, poljoljekarna Poljoprometd.o.o., Glavina donja 373, od 8:00-10:00 h.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij