hren
 

PROJEKT CEMEXA I GRADA KAŠTELA
Javne površine u Kaštelima i predivna priroda Kozjaka često su zatrpani različitim građevinskim otpadom, a taj problem muči cijelu Splitsko – dalmatinsku županiju u kojoj ne postoji adekvatno odlagalište takvog otpada. Dugogodišnji problem, prema najavama, za približno 18 mjeseci trebao bi nestati i to kroz projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u rudniku Sveti Juraj u Kaštel Sućurcu.

Projekt je to koji su pokrenuli u tvrtki Cemex, u suradnji s Gradom Kaštela, kako bi se s građevinskim otpadom gospodarilo na zakonit, ekološki i za sve prihvatljiv način. Inače građani šireg područja Splita takav su otpad manjim dijelom do sada deponirali na Karepovcu, kod jedne manje tvrtke u Dugopolju te na Kukuzovcu, no sve je to bilo neadekvatno, često protuzakonito i neorganizirano pa dobar dio otpada završava na ilegalnim odlagalištima.

U Cemexu su godinama razmišljali o dijelovima rudnika Sveti Juraj - Sveti Kajo kao mogućim  lokacijama za smještaj reciklažnog dvorišta za građevni otpad, ali da bi se krenulo u realizaciju, buduće reciklažno dvorište trebalo je naći svoje mjesto u prostornim planovima gradova i Županije.
Nedavno usvajanje izmjena i dopuna Prostornog plana  i Generalnog urbanističkog plana Kaštela, napokon je omogućilo realizaciju ideje o reciklažnom dvorištu za građevni otpad unutar rudnika Sveti Juraj i to na zapadnom dijelu na kojem je završena eksploatacija mineralnih sirovina.

- Ovaj je projekt izvrstan primjer kvalitetne suradnje gospodarstva i lokalnih vlasti u prepoznavanju i rješavanju potreba u zajednici. Kako su dosad postojala samo ilegalna „divlja“ odlagališta građevnog otpada u našoj županiji, vjerujemo da će stanovnici ovog dijela Dalmacije pozdraviti mogućnost da svoj otpad od gradnje zbrinu na adekvatan način, čuvajući pritom naš okoliš i prirodna bogatstva – izjavila je Merica Pletikosić iz tvrtke Cemex.

- U ovom trenutku projekt je u fazi izrade i ishođenja sve potrebne dokumentacije i potrebnih dozvola, a u svemu Cemex ima potpunu potporu Grada Kaštela.  Ovo reciklažno dvorište imat će poseban značaj na uređenju stanja s građevinskim otpadom,  ne samo za Kaštela,  već i širu zajednicu i bit će prva takva lokacija u županiji – kazao je o projektu kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović.

- Reciklažno dvorište, kako mu sam naziv govori, neće biti mjesto na kojem će se samo odlagati građevinski otpad već mu je namjena obrada građevnog otpada  drobljenjem na odgovarajuće frakcije i pretvaranje u sirovinu za sanaciju rudnika, a tako obrađeni otpad može se koristiti i kao zamjenski materijal za proizvodnju cementnog klinkera, čime se smanjuje korištenje prirodnog resursa, odnosno eksploatacija sirovine – objasnili su u Cemexu.

Reciklažno dvorište za građevni otpad, za koji investicija iznosi oko 300 tisuća eura, moći će prihvatiti do 100 tona građevnog otpada dnevno, dok je na godišnjoj razini planirana količina za prihvat do 30.000 tona.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij